• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNT privind initierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău”
Inițierea elaborării proiectului

ANUNT privind initierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău”

Data publicării: 27.12.2023 08:00

Directia generală cultură și patrimoniu cultural a Consiliului Municipal Chisinau anuntă inițierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chisinau”, începând cu data de 27.12.2023.

Proiectul de decizie va fi elaborat în conformitate cu legislatia in vigoare:

  • Legea nr. 151/2017 cu privire la sistemul de adrese;
  • Legea monumentelor de for public nr. 192/2011,
  • Hotărârea de Guvern nr. 1518/2003 privind crearea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al unitatilor administrativ-teritoriale și al adreselor”;
  • Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administrația publică locală”;
  • Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”;
  • Decizia nr. 20/3 din 27.11.2020 privind aprobarea Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău.

Propunerile pot fl expediate pânaă la data de 27. 01. 2024, ora 17:00.

Persoană de contact: Raileanu Maria, sef Direcția patrimoniu cultural imobil. Tel. 069218406, e-mail: raileanu.maria111@gmail.com .

Date persoana de contact
Nume, prenume: Raileanu Maria
Subdiviziunea: Direcția generală cultură și patrimoniu cultural
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: 069218406
Email: raileanu.maria111@gmail.com