• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău cu privire la aprobarea Registrului monumentelor de for public de categoria B din municipiul Chișinău
Inițierea elaborării proiectului

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău cu privire la aprobarea Registrului monumentelor de for public de categoria B din municipiul Chișinău

Data publicării: 09.11.2023 08:00

Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a Consiliului Municipal Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului Municipal Chișinău cu privire la aprobarea Registrului monumentelor de for public de categoria B din municipiul Chișinău, începând cu data de 10.11.2023.

Scopul elaborării proiectului de decizie - În scopul evidenței, documentării și protejării monumentelor de for public amplasate în municipiul Chișinău.

Necesitatea elaborării proiectului de decizie - Necesitatea elaborării proiectului de decizie derivă din faptul că Registrul monumentelor de for public aprobat anterior prin Decizie Consiliului Municipal nr. 6/17 din 19.12.2016 a fost elaborat cu unele abateri de la cadrul normativ de specialitate și totodată urmează a fi actualizat cu noi monumente edificate.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie vor fi: Registrul monumentelor de for public de categoria B din municipiul Chișinău.

Proiectul de decizie va fi elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

  • Legea monumentelor de for public nr 192/2011;
  •  Legea nr. 436-XVI/2006 „Privind administrația publică locală";
  • Ordinul Ministerului Culturii nr. 380 din 27.12.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul național și Registrele locale ale monumentelor de for public;
  • Legea nr. 136/2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”.

Propunerile pot fi expediate până la data 10.12.2023, la adresa: str. București, 68 (Direcția generală cultură și patrimoniu cultural), sau la adresa electronică: patrimoniucultural23@gmail.com, persoana de contact: Maria Raileanu, șef Direcția patrimoniu cultural imobil, tel. 069218406. 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Maria Raileanu
Subdiviziunea: Direcția generală cultură și patrimoniu cultural
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: 069218406
Email 2: patrimoniucultural23@gmail.com