• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc, municipiul Chișinău
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc, municipiul Chișinău

Data publicării: 07.05.2024 08:00

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului organizează, începând cu data de 7 mai 2024, consultarea publică a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc, municipiul Chișinău.

Scopul proiectului este prevenirea separării copilului de familie, marginalizării, excluderii sociale, instituționalizării și facilitării procesului de incluziune a copilului în familie și în comunitate. Implicarea beneficiarilor precum și a familiilor acestora în proiecte care vizează împuternicirea și creșterea nivelului de independență a acestora.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este crearea serviciilor sociale pentru copii în situație de risc în vederea (re)integrării sociale și familiale a acestora, precum și în scopul prevenirii separării acestora de mediul familial.

Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc, municipiul Chișinău, modul de organizare, funcționare, scopul, obiectivele și finanțarea acestuia.

Beneficiarii Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc sunt copii cu vârsta de la 7 până la 18 ani și familiile acestora, aflați în evidența autorității tutelare în calitate de copii în situație de risc și, după necesitate, copii cu dizabilități accentuate și medii, precum și membrii familiilor acestora.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc și modul de activitate a acestuia.

Impactul estimat al proiectului de decizie este crearea serviciilor sociale accessible pentru copii în situație de risc și familiilor acestora, în scopul prevenirii separării de mediul familial și (re)integrarea social a acestora

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea 140/2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”,  Hotărârea de Guvern  Nr. 270/2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței”, Legea nr. 123/2010 „Cu privire la serviciile sociale", și Hotărârea de Guvern nr. 441/2015 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social  „Centrul de zi pentru copii în situație de risc și a standardelor minime de calitate”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20 mai 2024, pe adresa dnei Liliana Martin, pe adresa electronică: marttin.lilianna@gmail.com, la numărul de telefon 060668800 sau pe adresa dgpdc@cmc.md.

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc şi alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie, sunt disponibile pe pagina web oficială  https://dgpdc.md/ sau la sediul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, situat pe adresa str. Vlăhuță, 3.

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Martin Liliana
Subdiviziunea: Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului
Telefon de contact: 060668800
Email: marttin.lilianna@gmail.com
Email 2: dgpdc@cmc.md