Concurs cu genericul: „Bătălia cărților”, etapa finală, categoria copii.

Participanții vor prezenta o pledoarie pentru cartea preferată. Juriul va desemna cititorul și cartea anului

Direcția Cultură,

B.M. „B.P. Hasdeu”

Locul evenimentului pe hartă

Participanții vor prezenta o pledoarie pentru cartea preferată. Juriul va desemna cititorul și cartea anului

Tip: Concurs

mun. Chișinău B. M. „B.P. Hasdeu”, Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 148

04.12.2022 - 11:40