Anunț de prelungire a concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile în cadrul comisiei de evaluare Programului Buget Civil

https://new.chisinau.md/ro/anunt-de-prelungire-a-concursului-pentru-selectarea-reprezentantilor-societatii-20938_273319.html

Primăria municipiului Chișinău anunță prelungirea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile în cadrul comisiei de evaluare a proiectelor depuse spre finanţare în cadrul Programului Buget Civil, ediția 2023.

Grupul de lucru format din membrii societății civile și ai municipalității, vor avea următoarele sarcini: evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar, evaluarea eligibilității proiectelor în conformitate cu obiectivele, prioritățile și bugetul Programului etc.

Asociaţiile obşteşti care vor să-şi delege reprezentanţi în comisie, urmează să înainteze candidaturile, până la data de 28 februarie 2023, pe adresa de e-mail: bugetcivil@pmc.md, cu menţiunea: „Candidez în calitate de membru al grupului de lucru pentru evaluarea proiectelor, expert în domeniul/experiență în domeniul X”.

Domeniile de activitate:

Ecologie și protecția mediului;

Urbanism și amenajarea teritoriului;

Juridic, social și cultural;

Economico-financiar.

Altele.

Membrii grupului vor fi numiți prin dispoziția Primarului General. Iar Comisia își va desfășura activitatea în ședințe, organizate la sediul Primăriei municipiului Chișinău.

23.02.2023

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md