ANUNȚ - Proprietarii terenurilor afectate de lucrările de constructive a apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași, vor primi despăgubiri

https://new.chisinau.md/ro/anunt-proprietarii-terenurilor-afectate-de-lucrarile-de-constructive-20938_276161.html

În contextul aprobării HOTĂRÂRII DE GUVERN nr. 834 din 01.11.2023 (publicată în MO nr. 430- 432 la 16.11.2023), cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes naţional în cadrul implementării proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”,  întru demararea Procedurii de Expropriere, în temeiul art. 23 din Legea 296/2022 privind declararea utilităţii publice de interes naţional pentru lucrările de construcţie a apeductului magistral Chişinău– Străşeni CălăraşiAUTORITATEA PUBLICĂ Primăria Municipiului Chișinău, instituţie publică cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83: AFIŞEAZĂ ACTUL DE EXPROPRIERE, LISTA IMOBILELOR CE URMEAZĂ A FI EXPROPRIATE și Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor pe panoul de informare la sediul instituției și pe pagina web_„chisinau.md” _ la data de 12 martie 2024.

După publicarea actului de expropriere în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, expropriatorul (statul RM) va înainta proprietarilor de terenuri, în termen de 30 de zile, propunerea de expropriere temporară.
După primirea propunerii de expropriere, proprietarii şi titularii dreptului de folosinţă sau de alte drepturi reale asupra obiectelor supuse exproprierii sunt obligaţi să ia măsurile de conservare a acestora, la fel din momentul primirii propunerii de expropriere, expropriatul, în decurs de 45 de zile, este în drept să-şi dea sau nu consimţământul pentru o compensare imediată şi echitabilă.
Plata despăgubirilor pentru bunurile imobile expropriate şi pentru drepturile expropriate se face în baza propunerii de expropriere prin compensaţie bănească. Cuantumul despăgubirilor se transferă titularilor de drepturi într-un cont special deschis pe numele expropriatului, în monedă naţională, în termen de 60 de zile de la momentul depunerii cererii cu privire la plata despăgubirilor.
Pentru facilitarea procedurii de expropriere, asigurarea unei comunicări eficiente și prevenirea impactului social al proiectului, la nivel de localități vor fi create Comisii de monitorizare a impactului social, care vor asigura participarea comunității la procesul de monitorizare a impactului, recepționare a reclamațiilor și de asistență a proprietarilor de terenuri.
Pentru asigurarea dreptului la o compensație echitabilă, contestațiile privind cuantumul despăgubirii vor fi comunicate cu anexarea actelor justificative personal, către Comisia pentru soluţionarea întâmpinărilor, prin intermediul ADR Centru la adresa: MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. 4.
Alte reclamații, îngrijorări, întrebări, sugestii sau comentarii despre proiect și despre modul în care acesta este implementat vor fi comunicate cu anexarea actelor justificative la sediul APL locale (primărie) către Comisia de Monitorizare a Impactului Social sau către Comisia pentru soluţionarea întâmpinărilor, prin intermediul ADR Centru la adresa: MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. 4.


Pentru alte detalii puteți apela nr. +373 268 2 64 10

12.03.2024

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md