ANUNȚUL PUBLIC privind арrоbаrеа deciziei etapei de еvаluаrе prealabilă а impactului аsuрrа mediului а activității planificate

https://new.chisinau.md/ro/anuntul-public-privind-arrobarea-deciziei-etapei-de-evaluare-prealabila-20938_275168.html

17.10.2023

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md