Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Proiectul „MOVE IT like Lublin”

Proiectul „MOVE IT like Lublin” - inițiativă de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău

Proiectul „MOVE IT like Lublin” - Inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău, finanțat de Uniunea Europeană, a fost lansat la 19 ianuarie 2022 și are drept scop îmbunătățirea sistemului de transport public din municipiul Chișinău, implementat în baza unui parteneriat între Primăria mun. Chișinău și Primăria orașului Lublin din Polonia. Proiectul va fi implementat până în anul 2025 și va oferi sprijin pentru a transforma serviciile de transport public din oraș într-un sistem de transport mai incluziv, mai sigur, mai rezistent și mai durabil. Bugetul total al proiectului este de 3.500.000 Euro, dintre care 3.325.000 Euro este contribuția Uniunii Europene în formă de grant, iar 175.000 Euro sunt alocați de către Consiliul Municipal Chișinău. 

Obiective

Activitățile proiectului au drept scop susținerea autorităților locale din Chișinău pentru transformarea transportului public municipal într-un transport mai incluziv, mai sigur, mai rezilient și durabil. Obiectivele principale ce urmează a fi atinse prin implementarea Proiectului sunt:


• Îmbunătățirea politicilor de transport public la nivel municipal;


• Sporirea capacității instituționale a Primăriei municipiului Chișinău în domeniul mobilității urbane, în conformitate cu practicile UE în domeniu;


• Creșterea calității managementului transportului public în Chișinău și Lublin prin implementarea soluțiilor și tehnologiilor inovative.

Rezultatele implementării proiectului:

• Calitate îmbunătățită a managementului -Transportului Public din Chișinău.


• Legislație îmbunătățită privind transportul public la nivel local și național.


• Direcția Transport din cadrul Primăriei mun. Chișinău va fi reformată, modernizată și va avea o funcționalitate mai bună.


• Dezvoltarea transportului local.


• Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.


• Schimbul de bune practici și know-how între Lublin și Chișinău.


• Utilizarea celor mai bune practici pentru combaterea efectelor adverse ale pandemiei COVID -19, în transportul public.


• Sporirea capacității și eficienței Primăriei în monitorizarea și gestionarea traficului, prin utilizarea celor mai noi tehnologii și inovații:


• Crearea Centrului de Monitorizare a Traficului.


• Tablou de bord pentru monitorizarea în timp real a GPS-urilor autobuzelor și troleibuzelor, orarul digital, fluxul de pasageri și vânzările de bilete.


• Noi benzi dedicate și de redirecționare.


• Elaborarea studiului privind compensațiile și subvenționarea grupurilor vulnerabile.


• Pasageri bine informați cu privire la cele mai noi tehnologii și inovații, utilizate în transportul public din Chișinău.

Studii și Rapoarte

! Mai multe informații relevante despre proiect