Pagina oficială a Municipiului Chișinău
-
Resetare

Ședințele comisiilor de specialitate

Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi.docx 21 KB / Descărcări : 44 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la încorporarea recruților din mun. Chișinău în serviciul militar în termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025.pdf 225 KB / Descărcări : 80 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr.2 /3 din 20.11.2019 și nr.23/2 din 27.12.2022.pdf 407 KB / Descărcări : 84 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.2/3 din 20.11.2019.pdf 815 KB / Descărcări : 84 Vizualizare
 5. 4.Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Adolescența-RC”.pdf 832 KB / Descărcări : 76 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală Combinatul Servicii Funerare.pdf 294 KB / Descărcări : 75 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală Primtrans.pdf 170 KB / Descărcări : 73 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Municipal Chișinău.pdf 267 KB / Descărcări : 78 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2023 de către Întreprinderea Municipală Servicii Locative Buiucani.pdf 448 KB / Descărcări : 76 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întreprinderii Municipale Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi.pdf 166 KB / Descărcări : 80 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IP LT PA M. Berezovschi.pdf 221 KB / Descărcări : 75 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi.redacted.pdf 113 KB / Descărcări : 125 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la aprobarea Componenței nominale a Consiliului consultativ al DGETS și a Regulamentului de activitate al Consiliului consultativ.pdf 286 KB / Descărcări : 120 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la aprobarea Contractului de societate civilă, încheiat între Primăria Municipiului Chișinău, ÎM Regia „Autosalubritate” și Primăria orașului Anenii Noi.pdf 195 KB / Descărcări : 107 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la aprobarea Contractului de societate civilă, încheiat între Primăria Municipiului Chișinău, ÎM Regia „Autosalubritate” și Primăria comunei Ciobanovca.pdf 190 KB / Descărcări : 137 Vizualizare
 5. 4.Cu privire la acceptarea donației pentru reparația capitală a încăperilor din str. Mihai Viteazul, nr.2a.pdf 537 KB / Descărcări : 108 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către ÎM Teatrul Național „Satiricus-Ion Luca Caragiale”.pdf 558 KB / Descărcări : 117 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021 de către ÎM Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”.pdf 76 KB / Descărcări : 89 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la delegarea unor competențe Primarului General al municipiului Chișinău și Direcției Generale Mobilitate Urbană.pdf 168 KB / Descărcări : 141 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la transmiterea construcției „Stația de Salvare nr.2 din Parcul „La Izvor” din strada Calea Ieșilor, municipiul Chișinău în gestiunea economică a DGETS.pdf 248 KB / Descărcări : 97 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale ÎM Parcul Urban de Autobuze.pdf 162 KB / Descărcări : 98 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la participarea la emisia suplimentară de acțiuni a S A Mina din Chișinău.pdf 141 KB / Descărcări : 100 Vizualizare
 12. 11.Despre operarea unor modificări în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.425/2 din 13.05.2014.pdf 247 KB / Descărcări : 131 Vizualizare
 13. 12.Cu privire la prelungire relațiilor de comodat DELFIN.pdf 281 KB / Descărcări : 125 Vizualizare
 14. 13.Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Alexandru Hâjdeu, 124 lit.V subsol dlui A..... M...... și dnei V...... M........redacted.pdf 105 KB / Descărcări : 99 Vizualizare
 15. 14.Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. A. Mateevici, 58 lit. A demisol dlui M...... B.......redacted.pdf 104 KB / Descărcări : 118 Vizualizare
 16. 15.Cu privire la implementarea Programului - pilot Alături de Diasporă de către Primăria municipiului Chișinău.pdf 720 KB / Descărcări : 90 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi. 110 KB / Descărcări : 211 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la acceptarea donației, lot de carte oferită de Biblioteca Națională a Republicii Moldova.pdf 299 KB / Descărcări : 196 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la acceptarea donației pentru reparația capitală a încăperilor din str. Mihai Viteazul, nr.2a.pdf 550 KB / Descărcări : 194 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la majorarea capitalului social al instituțiilor medico-sanitare din municipiului Chișinău.pdf 379 KB / Descărcări : 193 Vizualizare
 5. 4.Cu privire la transmiterea construcției modulare sediul pentru salvamari din Parcul La Izvor în gestiunea economică a Î.M. Asociația de gospodărie a spațiilor verzi.pdf 106 KB / Descărcări : 190 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la modificarea statutului Întreprinderii Municipale PUA.pdf 77 KB / Descărcări : 211 Vizualizare
 7. 6Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, din bd. Dacia, 50(etajul 23), dnei P....... L.........._redacted.pdf 75 KB / Descărcări : 168 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi, din str. Nicolae Titulescu, 53/2 lit. A(subsol), dnei A... S........redacted.pdf 61 KB / Descărcări : 156 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, din bd. Dacia, 511 lit. A etajul 18, dlui V.... B.........._redacted.pdf 80 KB / Descărcări : 168 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la prelungirea relațiilor de locațiune E.... S........redacted.pdf 76 KB / Descărcări : 165 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la prelungirea relațiilor locațiune SRL Viral-Elegant.pdf 150 KB / Descărcări : 215 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întreprinderii Municipale Parcul „Dendrariu”.pdf 223 KB / Descărcări : 219 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi redacted.pdf 116 KB / Descărcări : 235 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției generale finanțe a Consiliului Municipal Chișinău.pdf 157 KB / Descărcări : 186 Vizualizare
 3. 2.Despre operarea unor modificări în contractul de locațiune nr.2/21/008 din 26.05.2021.pdf 208 KB / Descărcări : 239 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mazililor, 34a lit. A(subsol cu geamuri), dlui D____ C_____redacted.pdf 78 KB / Descărcări : 196 Vizualizare
 5. 4.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei Încăperi, din str. Teilor, 5 lit. A (subsol), dnei E________ B______redacted.pdf 76 KB / Descărcări : 204 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi, din șos. Muncești, 242 lit. A (subsol), dnei N______ C______redacted.pdf 76 KB / Descărcări : 187 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi, din str. Ioan Vodă Viteazul, 15 lit. A (demisol), dnei T________ R_______redacted.pdf 74 KB / Descărcări : 174 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Valea Crucii,4_1(soclu), dlui V_________ C________redacted.pdf 135 KB / Descărcări : 186 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, 28/33 lit. A (etajul 1), AO CSR de Taekwondo (WTF) SIPJIN.pdf 140 KB / Descărcări : 217 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din șos. Muncești, 792/2 lit. A (etajul 2),dlui A________ L_______redacted.pdf 129 KB / Descărcări : 203 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din bd. Constantin Negruzzi, 3/2 lit. A (parter), Î.I.GAINA N. și T.pdf 140 KB / Descărcări : 187 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru unele încăperi din str. Petru Zadnipru, 16/4 lit. A(soclu), AO NIKAO.pdf 136 KB / Descărcări : 235 Vizualizare
 13. 12.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. M Cebotari,53 lit.1 și lit. B 02 parter, Servi de Protecție și pază de Stat.pdf 137 KB / Descărcări : 193 Vizualizare
 14. 13.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi, din str. Nicolae Titulescu, 18 lit. A(etajul1), SRL VICOP-VICTORIA.pdf 136 KB / Descărcări : 193 Vizualizare
 15. 14.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, din str. Nicolai Zelinski, 8 lit. A(subsol), dnei L_______ M______redacted.pdf 95 KB / Descărcări : 183 Vizualizare
 16. 15.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, AO Clubul Sportiv de Taekwondo KOREAN ART.pdf 143 KB / Descărcări : 187 Vizualizare
 17. 16.Cu privire la prelungirea relațiilor de locațiune a încăperii str_Independenței,6-3 lit. A dnei N_______ S__________redacted.pdf 77 KB / Descărcări : 189 Vizualizare
 18. 17.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport Ciocana 514856,49 lei.pdf 781 KB / Descărcări : 190 Vizualizare
 19. 18.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport Ciocana 539608,87 lei.pdf 657 KB / Descărcări : 182 Vizualizare
 20. 19.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport Ciocana 530091,02 lei.pdf 419 KB / Descărcări : 190 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. 1.Cu privire la prelungirea relațiilor de locațiune a unor spații SRL BLOCNOTES.pdf 155 KB / Descărcări : 266 Vizualizare
 2. 2.Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală.pdf 89 KB / Descărcări : 244 Vizualizare
 3. 3.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei Încăperi din str.Independenței,5/2 (etajul), A O a Părinților Elevilor L.T RAMBAM ORT.pdf 139 KB / Descărcări : 276 Vizualizare
 4. 4.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, Î M moldo -greacă LINGUATA.pdf 223 KB / Descărcări : 227 Vizualizare
 5. 5.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 63 (nivelul 3), SRL AGV-COM.pdf 131 KB / Descărcări : 207 Vizualizare
 6. 6.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru unele încăperi, SRL FARMACIA FAMILIEI.pdf 158 KB / Descărcări : 230 Vizualizare
 7. 7.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Maria Cebotari,53 lit. A(etajul3) AO SPIRU HARET.pdf 134 KB / Descărcări : 231 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la prelungirea relații contract AO Exclusiv, str. Veronica Micle 53.pdf 237 KB / Descărcări : 222 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la prelung. relații contract AO Exclusiv, N.Zelinschi, 36/4.pdf 144 KB / Descărcări : 231 Vizualizare
 10. 10.Cu privire la casarea mijloacelor fixe IMSP CM SF Arhanghel Mihail.pdf 210 KB / Descărcări : 222 Vizualizare
 11. 11.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport Ciocana .pdf 802 KB / Descărcări : 254 Vizualizare
 12. 12.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întreprinderii Municipale „ Grădina Zoolog”.pdf 223 KB / Descărcări : 232 Vizualizare
 13. 13.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale DETS sectorul Centru.pdf 501 KB / Descărcări : 239 Vizualizare
 14. Ordinea de zi.docx 19 KB / Descărcări : 93 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi 14 KB / Descărcări : 98 Vizualizare
 2. Cu privire la executarea hotărârii de judecată 403 KB / Descărcări : 243 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la executarea hotărârii de judecată 792 KB / Descărcări : 260 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la executarea hotărârii de judecată 23 KB / Descărcări : 238 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la executarea hotărârii instanței de judecată 712 KB / Descărcări : 246 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la crearea Serviciului „Transport social” pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a statului de personal al acestuia 750 KB / Descărcări : 239 Vizualizare
 7. 6_Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 1 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/4 din 01.10.2020 „Cu privire la aprobarea listei și inițierii procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public-privat” 533 KB / Descărcări : 247 Vizualizare
 8. 7. Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă) 2936 KB / Descărcări : 222 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău 132 KB / Descărcări : 231 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț-2030” 3457 KB / Descărcări : 238 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi.docx 18 KB / Descărcări : 91 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la constituirea pieței mixte din str. Socoleni 7/2.pdf 2675 KB / Descărcări : 286 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite pentru unitățile de comerț ambulant amplasate pe alte terenuri decât cele din proprietatea municipală_.pdf 4590 KB / Descărcări : 220 Vizualizare
 4. 3. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasare pe teren municipal.zip 9668 KB / Descărcări : 36
 5. 4.Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr.17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării Clădirilor, construcțiilor.pdf 922 KB / Descărcări : 257 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la operarea de modificări în anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr 17/4 din 01.10.2020.pdf 252 KB / Descărcări : 261 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii 01.01.2023.rar 5083 KB / Descărcări : 37
 8. 7.Privind aprobarea Regulamentului cu privire la v/c prin licitație a clădirilor, construcțiilor și a încăperilor cu destinație nelocativă.pdf 2371 KB / Descărcări : 260 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la transmiterea unor PC-uri din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău.pdf 231 KB / Descărcări : 252 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Ciocana.pdf 164 KB / Descărcări : 244 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal de Copii.pdf 251 KB / Descărcări : 244 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la casarea mijloacelor fixe al IP Gimnaziul nr.31.pdf 314 KB / Descărcări : 227 Vizualizare
 13. 12.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale ÎMPSL Ciocana.pdf 106 KB / Descărcări : 249 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi.docx 19 KB / Descărcări : 78 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la majorarea capitalului social al Î.M. „Regia Transport Electric”.pdf 146 KB / Descărcări : 277 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la permiterea degazării active la depozitul de deșeuri municipale din com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi.pdf 730 KB / Descărcări : 239 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Buiucani.pdf 314 KB / Descărcări : 225 Vizualizare
 5. 4.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Chișinău.pdf 691 KB / Descărcări : 237 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la prelungirea relațiilor locațiune ÎI Braghiș TD.pdf 138 KB / Descărcări : 281 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la prelungirea relațiilor de locațiune a încăperi str. Alecu Russo,11/1 SA SANFARM-PRIM.pdf 208 KB / Descărcări : 248 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Uzinelor 105 lit. A SC VIRULAND SRL.pdf 163 KB / Descărcări : 232 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Publice Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”pdf 175 KB / Descărcări : 239 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IP LT C.Negruzzi.pdf 277 KB / Descărcări : 240 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport sect. Buiucani.pdf 1328 KB / Descărcări : 231 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției generale cultură și patrimoniu cultural a CMC.pdf 196 KB / Descărcări : 268 Vizualizare
 13. 12.Cu privire la casarea mijloacelor fixe al IPLT RETT(ORT) B.Z.Herțli.pdf 279 KB / Descărcări : 230 Vizualizare
 14. 13. Cu privire la casarea mijloacelor fixe IPLT Ștefan cel Mare.pdf 217 KB / Descărcări : 247 Vizualizare
 15. 14.Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale IP Liceul Teatral Orășenesc Iurie Harmelin.pdf 512 KB / Descărcări : 223 Vizualizare