Pagina oficială a Municipiului Chișinău
-
Resetare

Campania municipală „Curățenia generală de primăvară”

   1926
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare

Locul și data desfășurării: În perioada 04 martie – 03 mai 2024, pe teritoriul capitalei se desfășoară Campania de salubrizare de primăvară „Curățenia generală de primăvară” și pregătirea orașului pentru Sărbătorile de Paști.

Descrierea evenimentului:  În perioada de referință, serviciile municipale de profil vor asigura: salubrizarea terenurilor de joacă pentru copii și a celor de sport, a teritoriului din jurul platformelor de colectare a deșeurilor menajere, curățarea arborilor din curțile de bloc și evacuarea frunzelor uscate, salubrizarea trotuarelor și a platformelor stațiilor de așteptare a transportului public, salubrizarea mecanizată a bulevardelor, străzilor, șoselelor, curățarea receptoarelor, a fântânilor și a rețelelor de canalizare pluvială.  

De asemenea, va fi organizată salubrizarea și evacuarea deșeurilor de pe teritoriul parcurilor și a zonelor de agrement din oraș, din albiile râulețelor care traversează teritoriul orașului, de pe teritoriul cimitirelor și a terenurilor aferente acestora, identificarea gunoiștilor improvizate, cu evacuarea deșeurilor, salubrizarea spațiilor publice, efectuarea curățeniei în parcuri, scuaruri și pe alei, inclusiv curățarea arborilor și evacuarea deșeurilor vegetale.

 Autoritățile municipale îndeamnă cetățenii să participe activ la Curățenia generală de primăvară, prin salubrizarea curților blocurilor de locuințe, participarea la acțiuni de salubrizare de masă, inclusiv elevi și studenți, pentru a avea un oraș curat, modern și verde.