Pagina oficială a Municipiului Chișinău
-
Resetare

Ședințele comisiilor de specialitate

Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi.pdf 108 KB / Descărcări : 62 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la majorarea capitalului social al instituției medico - sanitare publice Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”.PDF 64 KB / Descărcări : 42 Vizualizare
 3. 2. Cu privire la majorarea capitalului social al instituției medico - sanitare publice Spitalul Clinic Municipal nr.4.PDF 90 KB / Descărcări : 30 Vizualizare
 4. 3.Despre modificarea Deciziei nr. 7/22 din 20.09.2023 „Cu privire la majorarea capitalului social al instituțiilor medico - sanitare publice din municipiul Chișinău”.PDF 72 KB / Descărcări : 67 Vizualizare
 5. 4.Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 și 23/2 din 27.12.2022”.PDF 76 KB / Descărcări : 47 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participarea municipiului și întreprinderilor municipale.PDF 364 KB / Descărcări : 43 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la aprobarea inițiativei de procurare a creanțelor creditorilor S.A.„Autocomtrans” în proces de insolvabilitate.PDF 186 KB / Descărcări : 48 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la acceptarea donațiilor pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a Direcției generale, economie, comerț și turism și a Incubatorului Municipal de Afaceri din cadrul Instituției Publice „Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului”.PDF 1248 KB / Descărcări : 40 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat.PDF 710 KB / Descărcări : 31 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la operarea de modificări în decizia CMC nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”.PDF 618 KB / Descărcări : 55 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/6-14 din 22.06.2023.PDF 278 KB / Descărcări : 60 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la aprobarea metodologiei privind determinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport prestate de către întreprinderile municipale pentru servicii locative ale sectoarelor.PDF 1398 KB / Descărcări : 35 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. 1.Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din bd. Dacia, 19 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 965 KB / Descărcări : 24 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din bd. Decebal, 19 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 965 KB / Descărcări : 30 Vizualizare
 3. 3. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din bd. Decebal, 59 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 841 KB / Descărcări : 28 Vizualizare
 4. 4. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din bd. Decebal, 89 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 1155 KB / Descărcări : 38 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Diminetii, 51V din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 862 KB / Descărcări : 27 Vizualizare
 6. 6. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Minsk, 1 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 811 KB / Descărcări : 30 Vizualizare
 7. 7. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Minsk, 45 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 833 KB / Descărcări : 22 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Minsk, 47 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 830 KB / Descărcări : 28 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Minsk, 49/2 din evidențșa contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 839 KB / Descărcări : 31 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str.Nicolae Titulescu, 20 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 865 KB / Descărcări : 29 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 26 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare .PDF 851 KB / Descărcări : 54 Vizualizare
 12. 12. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 39 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 926 KB / Descărcări : 36 Vizualizare
 13. 13. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 47/2 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 845 KB / Descărcări : 44 Vizualizare
 14. 14. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 49/2 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 867 KB / Descărcări : 28 Vizualizare
 15. 15. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 53/3 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 839 KB / Descărcări : 59 Vizualizare
 16. 16. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Zelinski, 5/3 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 899 KB / Descărcări : 31 Vizualizare
 17. 17. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Zelinski, 5/4 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 893 KB / Descărcări : 29 Vizualizare
 18. 18. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Zelinski, 6/2 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 882 KB / Descărcări : 38 Vizualizare
 19. 19. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Zelinski, 10 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 870 KB / Descărcări : 29 Vizualizare
 20. 20. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Zrelinski, 22 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 890 KB / Descărcări : 39 Vizualizare
 21. Ordinea de zi a Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie din 20 februarie 2024 ora 15.00.docx 15 KB / Descărcări : 25 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi din 19.02.2024 .pdf 286 KB / Descărcări : 86 Vizualizare
 2. 1. Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Chișinău.PDF 492 KB / Descărcări : 42 Vizualizare
 3. 2. Cu privire la transmiterea autoturismului Toyota Carina, Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.PDF 279 KB / Descărcări : 37 Vizualizare
 4. 3. Cu privire la transmiterea autoturismului Toyota HIACE Vagon Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.PDF 58 KB / Descărcări : 49 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la comercializarea unui autoturism neutilizat în activitatea S.A. „Combinatul Auto nr.4 Chișinău”.PDF 67 KB / Descărcări : 37 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Liceist”.PDF 551 KB / Descărcări : 61 Vizualizare
 7. 6. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Întreprinderea Municipală „Grădina Zoologică”.PDF 1561 KB / Descărcări : 35 Vizualizare
 8. 7. Cu privire la operarea de modificări în anexa nr.6 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 9/2 din 19.07.2022.PDF 703 KB / Descărcări : 47 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Hristo Botev,9/2 lit. B (soclu), Direcției generale educație tineret și sport.PDF 359 KB / Descărcări : 45 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, din str. Ion Pelivan,24 (etajul 2), Asociației Obștești Clubul TAEKWON-DO din Moldova „ELITA COMPIONILOR”.PDF 275 KB / Descărcări : 81 Vizualizare
 11. 10. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor spații, Societății cu răspundere limitată „BLOCNOTES”.PDF 261 KB / Descărcări : 85 Vizualizare
 12. 11. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str.31 August 1989,63 lit. A (etajul 1), Societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM”PDF 448 KB / Descărcări : 56 Vizualizare
 13. 12. Privind modificarea listei și valorii activelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.rar 1828 KB / Descărcări : 5
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi la 13.02.2024 Comisia buget.pdf 112 KB / Descărcări : 71 Vizualizare
 2. 1. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.22/42-1 din 27.04.2005 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi, Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Buiucani”.PDF 580 KB / Descărcări : 49 Vizualizare
 3. 2. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 16/42-99 din 22.12.2004 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi, Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica”.PDF 593 KB / Descărcări : 81 Vizualizare
 4. 3. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.16/42-73 din 22.12.2004 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Grenoble, 149 lit. A,B,C,D,E,G,V (clădiri separate), Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul clinic municipal de copii „Valentin Ignatenco”.pdf 617 KB / Descărcări : 53 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 4/6 din 13.12.2019 „Cu privire la instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe”.PDF 494 KB / Descărcări : 68 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la aprobarea subdiviziunilor CMC și Primăriei Municipiului Chișinău, responsabile de evidența patrimoniului public municipal, conform domeniilor de competență .PDF 1143 KB / Descărcări : 84 Vizualizare
 7. 6. Cu privire la modificarea și completarea Politicii de contabilitate unice pentru autoritățile/instituțiile bugetare ale municipiului Chișinău, aprobate prin decizia nr. 3/8 din 27.04.2022 .PDF 779 KB / Descărcări : 95 Vizualizare
 8. 7. Cu privire la implementarea Proiectului NONA „New gOvernance for New spAces”.PDF 631 KB / Descărcări : 96 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la implementarea Proiectului BE READY „urBan hEat islands REsilience, prepAreDness and mitigation strategY”.PDF 723 KB / Descărcări : 114 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la implementarea Proiectului SPONGE CITY „Îmbunătățirea capacităților de adaptare la schimbările climatice urbane prin testarea și promovarea metodologiei sponge city la nivel transnațional”.PDF 1284 KB / Descărcări : 68 Vizualizare
 11. 10. Cu privire la implementarea Proiectului CITY WALK 2.0.PDF 2075 KB / Descărcări : 101 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi 14.02.2024_redacted.pdf 39 KB / Descărcări : 124 Vizualizare
 2. 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată și stabilirea relațiilor funciare de locațiune asupra loturilor de pământ din str. Podgorenilor _redacted.pdf 1268 KB / Descărcări : 48 Vizualizare
 3. 2. Cu privire la transmiterea în proprietate privată și stabilirea relațiilor funciare de locațiune asupra terenului din str. Vadul lui Vodă _redacted.pdf 1146 KB / Descărcări : 51 Vizualizare
 4. 3. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Bugeacului_redacted.pdf 2309 KB / Descărcări : 60 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la transmiterea în proprietate privată 7/20 cotă-parte din terenul din str. Caucaz_redacted.pdf 791 KB / Descărcări : 122 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului din str. Roșiori_redacted.pdf 1487 KB / Descărcări : 75 Vizualizare
 7. 6. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului din str. Aluniș_redacted.pdf 1405 KB / Descărcări : 57 Vizualizare
 8. 7. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Georghe Crișan_redacted.pdf 1586 KB / Descărcări : 79 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Putnei_redacted.pdf 1388 KB / Descărcări : 63 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Criuleni _redacted.pdf 1482 KB / Descărcări : 58 Vizualizare
 11. 10. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Alexei Șciusev_redacted.pdf 1212 KB / Descărcări : 68 Vizualizare
 12. 11. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a 2/5 din lotul de pământ din str. Ștefan Holban _redacted.pdf 1046 KB / Descărcări : 49 Vizualizare
 13. 12. Cu privire la transmiterea în proprietate privată 3/8 cotă-parte din terenul din str. Serghei Rahmaninov_redacted.pdf 1673 KB / Descărcări : 59 Vizualizare
 14. 13. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Constructorilor_redacted.pdf 692 KB / Descărcări : 33 Vizualizare
 15. 14. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Poștei_redacted.pdf 1196 KB / Descărcări : 81 Vizualizare
 16. 15. Cu privire la transmiterea în proprietate privată 1/3 din lotul de pământ din str. Alexandru Marinescu_redacted.pdf 1677 KB / Descărcări : 69 Vizualizare
 17. 16. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din șos. Hâncești_redacted.pdf 1605 KB / Descărcări : 73 Vizualizare
 18. 17. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Memoriei_redacted.pdf 3778 KB / Descărcări : 41 Vizualizare
 19. 18. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Dimineții_redacted.pdf 1209 KB / Descărcări : 59 Vizualizare
 20. 19. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a 11/20 din lotul de pământ din str. Florești_redacted.pdf 1299 KB / Descărcări : 37 Vizualizare
 21. 20. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Hanul Morii_redacted.pdf 1468 KB / Descărcări : 58 Vizualizare
 22. 21. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Domniței_redacted.pdf 1641 KB / Descărcări : 40 Vizualizare
 23. 22. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Alexandru Cristea_redacted.pdf 1463 KB / Descărcări : 45 Vizualizare
 24. 23. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Crizantemelor_redacted.pdf 1424 KB / Descărcări : 92 Vizualizare
 25. 24. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pâmânt din str. George Enescu_redacted.pdf 1711 KB / Descărcări : 52 Vizualizare
 26. 25. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Gheorghe Codreanu_redacted.pdf 3743 KB / Descărcări : 53 Vizualizare
 27. 26. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Constructorilor_redacted.pdf 4365 KB / Descărcări : 54 Vizualizare
 28. 27. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Voluntar Filip Lupașcu_redacted.pdf 1960 KB / Descărcări : 59 Vizualizare
 29. 28. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Timiș_redacted.pdf 2004 KB / Descărcări : 71 Vizualizare
 30. 29. Cu privire la transmiterea în proprietate privată și stabilirea relațiilor de superficie asupra lotului de pământ din str. Nicolae H. Costin_redacted.pdf 3256 KB / Descărcări : 65 Vizualizare
 31. 30. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a 14,94% din lotul de pământ din str. Copăceni_redacted.pdf 1392 KB / Descărcări : 53 Vizualizare
 32. 31. Cu privire la examinarea cererii „PRECEDENT” S.R.L., întru executarea hotărârii de judecată irevocabile.PDF 959 KB / Descărcări : 54 Vizualizare
 33. 32. Cu privire la examinarea cererii S.R.L. „DEVER” întru executarea hotărârii de judecată irevocabile.PDF 2328 KB / Descărcări : 81 Vizualizare
 34. 33. Cu privire la executarea hotărârii de judecată irevocabile și prelungirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Alecu Russo, Societății cu răspundere limitată „MEGANOM”.PDF 414 KB / Descărcări : 76 Vizualizare
 35. 34. Cu privire la executarea hotărârii de judecată irevocabile.PDF 2444 KB / Descărcări : 86 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. OZ suplimentara Comisia funciara din 04_09_2023_redacted.pdf 535 KB / Descărcări : 209 Vizualizare
 2. 1_Stabilire relatii superficie GALSAM SERVICE SRL.PDF 1271 KB / Descărcări : 207 Vizualizare
 3. 2_Privatizare teren Uzinelor 198-1_redacted.pdf 631 KB / Descărcări : 177 Vizualizare
 4. 3_adjudecare la licitatie funciara a lotului din str_ A_ Doga.PDF 1271 KB / Descărcări : 185 Vizualizare
 5. 4_adjudecare la licitatie funciara a lotului cu nr_ cadastral 0100417806.PDF 1326 KB / Descărcări : 171 Vizualizare
 6. 5_adjudecarea la licitatie funciara din str_ Igor Vieru.PDF 601 KB / Descărcări : 199 Vizualizare
 7. 6_adjudecare la licitatie funciara a lotului din str_ Dragomirna.PDF 998 KB / Descărcări : 217 Vizualizare
 8. 7_adjudecare la licitatie funciara a lotului din str_ Arhiolog I_ C_ Suruceanu.PDF 978 KB / Descărcări : 184 Vizualizare
 9. 8_formarea unor bunuri si adjudecare la licitatie funciara din str_ Dragomirna.PDF 2006 KB / Descărcări : 187 Vizualizare
 10. 9_formarea unor bunuri si adjudecarea la licitatie din bd_ Mircea cel Batrin.PDF 2196 KB / Descărcări : 190 Vizualizare
 11. 10_adjudecare la licitatie publica a lotului din str_ Caramidarilor.PDF 1099 KB / Descărcări : 192 Vizualizare
 12. 11_adjudecare la licitatie funciara a lotului cu nr_ cadastral 0100217414.PDF 1654 KB / Descărcări : 192 Vizualizare
 13. 12_formarea unor bunuri si adjudecarea la licitatie din str_ N_ Berzarin.PDF 1145 KB / Descărcări : 170 Vizualizare
 14. 13_adjudecare la licitatie funciara a lotului cu nr_ cadastral 0100313478.PDF 1201 KB / Descărcări : 259 Vizualizare
 15. 14_adjudecare la licitatie funciara a lotului din str-la 1 Florarii.PDF 1088 KB / Descărcări : 181 Vizualizare
 16. 15_operarea de modificari in decizia CMC nr_ 12-9 din 07_09_2022.PDF 1339 KB / Descărcări : 209 Vizualizare
 17. 16_Stabilire hotare Cuza Voda, 36-3_redacted.pdf 1237 KB / Descărcări : 213 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi 04_09_2023_redacted.pdf 79 KB / Descărcări : 319 Vizualizare
 2. 3. Cu privire la includerea unor terenuri proprietate municipală în Registrul de evidență contabilă al Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 1001 KB / Descărcări : 210 Vizualizare
 3. 4. Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/2 din 27.12.2022.PDF 106 KB / Descărcări : 185 Vizualizare
 4. 5. Cu privire la operarea de modificări și completări la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 1/7 din 11.02.2022.PDF 1234 KB / Descărcări : 186 Vizualizare
 5. 1_ Proiecte de dispozitie.rar 7016 KB / Descărcări : 31
 6. 7_ Cu privire la transmiterea in proprietate privata.rar 28736 KB / Descărcări : 35
 7. 8_ Cu privire la transmiterea in proprietate privata comuna.rar 18041 KB / Descărcări : 22
 8. 9. Cu privire la stabilirea relațiilor de locațiune a lotului de pământ din str. Cucorilor cu dl I P_redacted.pdf 1407 KB / Descărcări : 167 Vizualizare
 9. 10. Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din str. Doina, 158 Societății cu răspundere limitată „ESTATE INVEST COMPANY”.PDF 1232 KB / Descărcări : 189 Vizualizare
 10. 11. Cu privire la stabilirea relațiilor de locațiune a lotului de pământ din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu dna E. E. și cu dl Le S. M. D_redacted.pdf 1046 KB / Descărcări : 145 Vizualizare
 11. 12. Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu S.R.L. „PICARUS” asupra lotului de pământ din str. Alexandr Pușkin, 14.PDF 1192 KB / Descărcări : 154 Vizualizare
 12. 13. Cu privire la formarea bunurilor imobile și stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea pe Acțiuni „TUTUN CTC” asupra lotului de pământ din str. Ismail, 116.PDF 631 KB / Descărcări : 171 Vizualizare
 13. 14. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Mihai Viteazul cu dna D. H. și dl G.H_redacted.pdf 1539 KB / Descărcări : 157 Vizualizare
 14. 15. Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu dna O. I. asupra lotului de pământ din str - la Teatrului_redacted.pdf 3711 KB / Descărcări : 175 Vizualizare
 15. 16. Cu privire la transmiterea în proprietate privată și stabilirea relațiilor de superficie asupra lotului de pământ din str. Nicolae H. Costin_redacted.pdf 3256 KB / Descărcări : 187 Vizualizare
 16. 17. Cu privire la instituirea superficiei contractuale asupra lotului de pământ din str. A. Hâjdeu, 47 Societății cu răspundere limitată „START BUSINESS PRIM”.PDF 791 KB / Descărcări : 163 Vizualizare
 17. 18. Cu privire la formarea unui bun imobil și instituirea superficiei contractuale asupra lotului de pământ din str-la Teatrului minorului A B_redacted.pdf 1437 KB / Descărcări : 178 Vizualizare
 18. 19. Cu privire la instituirea superficiei contractuale asupra unei suprafețe de teren din lotul de pământ proprietate municipală publică cu numărul cadastral 0100418307_redacted.pdf 1312 KB / Descărcări : 166 Vizualizare
 19. 20. Cu privire la instituirea superficiei contractuale asupra 1/2 cotă-parte din lotul de pământ din str. Tighina cu dl V. P_redacted.pdf 1061 KB / Descărcări : 178 Vizualizare
 20. 21. Cu privire la instituirea superficiei contractuale asupra lotului de pământ din str. Sarmizegetusa.PDF 1594 KB / Descărcări : 140 Vizualizare
 21. 22. Cu privire la privatizarea terenului din str. Bucuriei, 1, aferent obiectivelor private ale Sales House „HENDRIX BAIL” S.R.L..PDF 1056 KB / Descărcări : 167 Vizualizare
 22. 23. Cu privire la privatizarea terenului din str. Uzinelor, 208, aferent obiectivelor private ale Societății Comerciale „ALUSAR-PLAST” S.R.L..PDF 1347 KB / Descărcări : 163 Vizualizare
 23. 24. Cu privire la privatizarea terenului din str. Nicolae Dimo, 11 aferent obiectivelor private ale S.R.L. „RBT-Capital”.PDF 744 KB / Descărcări : 190 Vizualizare
 24. 25. Cu privire la vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenurile cu numerele cadastrale 0100509004 și 0100509019 din str. Nicolae H. Costin proprietate privată a dlui F. P_redacted.pdf 1751 KB / Descărcări : 204 Vizualizare
 25. 26. Cu privire la vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenurile cu numerele cadastrale 0100509005 și 0100509016 din str. Liviu Deleanu proprietate privată a dlui F. P_redacted.pdf 7608 KB / Descărcări : 126 Vizualizare
 26. 27. Cu privire la formarea unui bun imobil și vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenul cu numărul cadastral 0100302050 din str. Varnița, 16, proprietate privată a S.C. „STILHOL” S.R.L..PDF 1219 KB / Descărcări : 166 Vizualizare
 27. 28. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 4/26-3 din 11.05.2023.PDF 658 KB / Descărcări : 197 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi din 04.09.2023.pdf 36 KB / Descărcări : 188 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău.pdf 74 KB / Descărcări : 236 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la desemnarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului electoral al circ Chișinău.pdf 136 KB / Descărcări : 175 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la desemnarea candidaților pentru funcția de membru al birourilor electorale ale secțiilor de votare din municipiul Chișinău.pdf 121 KB / Descărcări : 237 Vizualizare
 5. 4.Cu privire la reorganizarea Liceului teoretic Vasile Lupu.pdf 281 KB / Descărcări : 173 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Chișinău dlui .........pdf 217 KB / Descărcări : 215 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Chișinău dnei ..../.........pdf 369 KB / Descărcări : 199 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Chișinău dlui ............pdf 229 KB / Descărcări : 127 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.5/16 din 07.06.2023.pdf 111 KB / Descărcări : 179 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului ÎM pentru servicii locative Centru.pdf 911 KB / Descărcări : 200 Vizualizare
 11. 10.Casarea mijloacelor fixe ÎM RTE.pdf 221 KB / Descărcări : 142 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la instituirea Direcției securitate internă și anticorupție în cadrul aparatului Primăriei mun. Chișinău.pdf 224 KB / Descărcări : 154 Vizualizare
 13. 12.Cu privire la operarea de modificări în deciziile CMC nr.2/3 din 20.11.2019 și nr.23/2 din 27.12.2022.pdf 115 KB / Descărcări : 188 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi 29.08.2023.redacted.pdf 33 KB / Descărcări : 206 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău.pdf 74 KB / Descărcări : 230 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la desemnarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău.pdf 121 KB / Descărcări : 180 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la desemnarea candidaților pentru funcția de membru al birourilor electorale ale secțiilor de votare din municipiul Chișinău.pdf 121 KB / Descărcări : 447 Vizualizare
 5. 4.Cu privire la reorganizarea Liceului teoretic Vasile Lupu.pdf 281 KB / Descărcări : 170 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Chișinău dlui .......redacted.pdf 217 KB / Descărcări : 205 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Chișinău dnei ........_redacted.pdf 369 KB / Descărcări : 167 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Chișinău dlui .....redacted.pdf 229 KB / Descărcări : 145 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului ÎM pentru servicii locative Centru.pdf 911 KB / Descărcări : 157 Vizualizare
 10. 9.Casarea mijloacelor fixe ÎM RTE.pdf 221 KB / Descărcări : 176 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la instituirea Direcției securitate internă și anticorupție în cadrul aparatului Primăriei mun. Chișinău.pdf 224 KB / Descărcări : 147 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la operarea de modificări în deciziile CMC nr.2/3 din 20.11.2019 și nr.23/2 din 27.12.2022.pdf 115 KB / Descărcări : 180 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordine de zi din 24.08.2023.docx 27 KB / Descărcări : 51 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la corelarea bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2023.pdf 548 KB / Descărcări : 199 Vizualizare
 3. 5.Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Tighina, 55 lit. A subsol, parter, Direcției generale protecția drepturilor copilului.pdf 131 KB / Descărcări : 156 Vizualizare
 4. 6.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru Încăperile din bd. Mircea cel Bătrân, 16 lit. A etajul 1, AO Societatea Invalizilor din sectorul Ciocana.pdf 173 KB / Descărcări : 279 Vizualizare
 5. 7.Cu privire la transmiterea terenului și construcției din str. Veronica Micle.pdf 1088 KB / Descărcări : 206 Vizualizare
 6. 8.Despre acceptarea donației din partea Primăriei orașului Viena.PDF 420 KB / Descărcări : 249 Vizualizare
 7. 9.Cu privire la acceptarea donației oferite de PNUD.PDF 293 KB / Descărcări : 200 Vizualizare
 8. 10.Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea statului.PDF 449 KB / Descărcări : 261 Vizualizare
 9. 11.Cu privire la acceptarea donației din partea UNICEF și UK Aid în parteneriat cu CIR PRO BONO.pdf 132 KB / Descărcări : 155 Vizualizare
 10. 12.Cu privire la acceptarea donației din Partea PNUD și CROSS ZLIN, Republica Cehă.pdf 160 KB / Descărcări : 141 Vizualizare
 11. 13.Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.44/1 din 27.04.2023 Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea statului în proprietara municipiului Chișinău.pdf 1166 KB / Descărcări : 170 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. OZ 13_07_2023.PDF 56 KB / Descărcări : 168 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la aprobarea Acordului pentru parteneriat și colaborare între Pretura sectorului Centru, municipiul Chișinău și raionul Odesos municipiul Varna, Republica Bulgaria.pdf 240 KB / Descărcări : 164 Vizualizare
 3. 2. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2008.pdf 174 KB / Descărcări : 272 Vizualizare
 4. 3. Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, pentru perioada toamna 2023, iarna 2024.pdf 264 KB / Descărcări : 187 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la operarea de modificări la decizi nr. 13/1 din 15.12.2021 și deciziei nr. 21.10 din 14.12.2022.PDF 324 KB / Descărcări : 196 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la modificrea deciziei nr. 23/2 din 27.12.2022.pdf 149 KB / Descărcări : 153 Vizualizare
 7. 6. Cu privire la majorarea capitalului social al Instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău.pdf 558 KB / Descărcări : 179 Vizualizare
 8. 7. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului „Amplasarea compoziției sculpturale în memoria victimelor deportărilor regimului comunist”.pdf 352 KB / Descărcări : 185 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la transmiterea la balanță a obiectivului „Lucrări de amenajare a terenului cu organizarea unor parcări auto din str. Armenească”, conform proiectului de execuție.pdf 353 KB / Descărcări : 230 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la examinarea acordului prealabil pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor de modernizare a Pieții Centrale de către Î. M. „Piața Centrală„.pdf 926 KB / Descărcări : 190 Vizualizare
 11. 10. Cu privire la darea în folosință, prin contract, a unor încăperi din str. Serghei Lazo,48 (construcție separată) ÎM REI „LUMTEH”.pdf 189 KB / Descărcări : 183 Vizualizare
 12. 11. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Zimbrului,2 lit. A(01), A1 (construcție separată) ÎM RE de Iluminat „LUMTEH”.pdf 193 KB / Descărcări : 195 Vizualizare
 13. 12. Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de cître S.R.L. „Chișinău” de către S.R.L. „Chișinău-Gaz”.pdf 672 KB / Descărcări : 174 Vizualizare
 14. 13. Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Voluntarilor, 6 (clădire separată), Întreprinderii municipale pentru servicii locative Ciocana.pdf 141 KB / Descărcări : 164 Vizualizare
 15. 14. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, din str. Independenții, 28 lit. A (etajul 2), SA „SANFARM PRIM”.pdf 145 KB / Descărcări : 167 Vizualizare
 16. 15. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, din str. Grenoble,145 lit. L (parter), Societății pe acțiuni „SANFARM PRIM”.pdf 245 KB / Descărcări : 221 Vizualizare
 17. 16. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, Societății pe acțiuni „SANFARM PRIM”.pdf 159 KB / Descărcări : 186 Vizualizare
 18. 17. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperea din str. Matei Basarab,14 (etajul 1) SRL DELCO.pdf 161 KB / Descărcări : 170 Vizualizare
 19. 18. Cu privire la prelungirea relațiilor de locaț_ SRL Jucărie.pdf 140 KB / Descărcări : 213 Vizualizare
 20. 19. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale I M Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”.pdf 431 KB / Descărcări : 189 Vizualizare
 21. 20. Cu privire la casare mijloacelor fixe DETS Centru.pdf 256 KB / Descărcări : 176 Vizualizare
 22. 21. Cu privire la casarea mijloacelor fixe DETS Centru.pdf 103 KB / Descărcări : 149 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordine de zi din 04.07.2023.docx 28 KB / Descărcări : 62 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la aprobarea Acordului pentru parteneriat și colaborare între Pretura sectorului Centru, municipiul Chișinău și raionul Odesos municipiul Varna, Republica Bulgaria.pdf 240 KB / Descărcări : 208 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2008.pdf 174 KB / Descărcări : 247 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, pentru perioada toamna 2023, iarna 2024.pdf 264 KB / Descărcări : 382 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la operarea de modificări la decizi nr.13/1 din 15.12.2021 și deciziei nr.21/10 din 14.12.2022.PDF 324 KB / Descărcări : 208 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la modificarea deciziei nr.23/2 din 27.12.2022.pdf 149 KB / Descărcări : 229 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la majorarea capitalului social al Instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău.pdf 558 KB / Descărcări : 230 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivului „Amplasarea compoziției sculpturale în memoria victimelor deportărilor regimului comunist”.pdf 352 KB / Descărcări : 172 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la transmiterea la balanță a obiectivului „Lucrări de amenajare a terenului cu organizarea unor parcări auto din str. Armenească”, conform proiectului de execuție.pdf 353 KB / Descărcări : 235 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la examinarea acordului prealabil pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor de modernizare a Pieței Centrale de către Î.M. „Piața Centrală„.pdf 926 KB / Descărcări : 200 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la darea în folosință, prin contract, a unor încăperi din str.Serghei Lazo,48 (construcție separată) ÎM REI „LUMTEH”.pdf 189 KB / Descărcări : 221 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str.Zimbrului,2 lit. A(01), A1 (construcție separată) ÎMR âE de Iluminat „LUMTEH”.pdf 193 KB / Descărcări : 247 Vizualizare
 13. 12.Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău” de către S.R.L „Chișinău-Gaz”.pdf 672 KB / Descărcări : 253 Vizualizare
 14. 13.Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str.Voluntarilor,6(clădire separată), Întreprinderii municipale pentru servicii locative Ciocana.pdf 141 KB / Descărcări : 270 Vizualizare
 15. 14.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, din str.Îndependenții, 28 lit. A (etajul 2), SA „SANFARM-PRIM”.pdf 145 KB / Descărcări : 217 Vizualizare
 16. 15.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, din str.Grenoble,145 lit.L(parter), Societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM”.pdf 245 KB / Descărcări : 281 Vizualizare
 17. 16.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, Societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM”.pdf 159 KB / Descărcări : 193 Vizualizare
 18. 17.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperea din str. Matei Basarab,14 (etajul 1) SRL DELCO.pdf 161 KB / Descărcări : 226 Vizualizare
 19. 18.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din str.Plaiului,17/1 lit. V (etajul1) SRL Jucărie.pdf 140 KB / Descărcări : 206 Vizualizare
 20. 19.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale I M Spitalul Clinic Municipal „Cheorghe Paladi”.pdf 431 KB / Descărcări : 267 Vizualizare
 21. 20.Cu privire la casare mijloacelor fixe DETS Centru.pdf 256 KB / Descărcări : 198 Vizualizare
 22. 21.Cu privire la casarea mijloacelor fixe DETS Centru.pdf 103 KB / Descărcări : 212 Vizualizare