Pagina oficială a Municipiului Chișinău

19 februarie 2021 Anunț privind Licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

   1264

Primăria municipiului Chișinău informează că vineri, 19 februarie 2021, ora 10:00, va avea loc licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău. Concursul se va desfășura în sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, (or. Chișinău, str. Bulgară, 43).

La licitație sunt expuse 15 loturi de pământ cu suprafețe de la 0,01 ha până la 0,29 ha, pentru diverse destinații: construcții sau deservirea obiectivului existent (pentru deținătorii de terenuri adiacente), case de locuit individuale, bază de producere și depozitare, blocuri de locuințe etc. Prețul inițial al terenurilor variază de la 150 de mii lei, la 4 milioane de lei.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil" SRL, următoarele acte:

- cererea în forma stabilită;

- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);

- procura (în cazul participării prin reprezentant);

- copia actului de identitate;

- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.

Fișiere anexate: 

- Comunicat informativ