Pagina oficială a Municipiului Chișinău

22 decembrie 2021 - Anunț privind Licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

   1962

Primăria municipiului Chișinău informează că miercuri, 22 decembrie 2021, ora 10:00, va avea loc licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău. Concursul se va desfășura în sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, (or. Chișinău, str. Bulgară, 43).

La licitație sunt expuse 20 loturi de pământ cu suprafețe de la 0,01 ha până la 0,81 ha, pentru diverse destinații: ansambluri rezidențiale, obiective comerciale, construcții locativ-individuale sau pentru deservirea obiectivului existent (pentru deținătorii de terenuri adiacente). Prețul inițial al terenurilor variază de la 150 de mii de lei, până la 35 de milioane de lei.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil" SRL, următoarele acte:

- cererea în forma stabilită;

- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);

- procura (în cazul participării prin reprezentant);

- copia actului de identitate;

- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.