• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”
Remis spre consultare publică

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”

Data publicării: 18.03.2024 08:00

Direcţia generală arhitectură, urbanism și relații funciare inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: ajustarea la prevederile legale actuale a prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: reglementarea într-o nouă redacție a modului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele fizice sau juridice interesate de a participa la adjudecarea prin licitație publică a dreptului de locațiune/superficie sau de a procura teren de la administrația publică locală (Primăria or. Chișinău).

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt asigurarea unui grad sporit de previzibilitate şi claritate a reglementărilor privind procedura de licitare publică a terenurilor, precum şi optimizarea şi eficientizarea procesului decizional al gestionării resurselor funciare municipale.

Impactul estimat al proiectului de decizie: de a spori previzibilitatea şi claritatea reglementărilor, de a creşte satisfacţia cetăţenilor ca urmare a serviciilor prestate de APL.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chişinău”, art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4), art. 43 alin. (1) lit. d 1 ), art. 77 (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, nr. 121/2007, Hotărârii Guvernului privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere nr. 136/2009.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 05.04.2024, pe adresele:

în format electronic, la adresa de e-mail: dgaurf@cmc.md,

pe suport de hârtie la adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,83, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare.

Persoane de contact: Andrian Grigoriţchi, şef adjunct al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, tel. 022 228-048; Sergiu Borș, şef de secţie în cadrul Direcției funciare a DGAURF, tel.: 079442261

Date persoana de contact
Nume, prenume: Borș Sergiu
Subdiviziunea: Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: 079442261
Email 2: dgaurf@cmc.md