• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie privind aprobarea Strategiei de Reziliență a municipiului Chișinău pentru perioada 2024-2030
Inițierea elaborării proiectului

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie privind aprobarea Strategiei de Reziliență a municipiului Chișinău pentru perioada 2024-2030

Data publicării: 21.08.2023 08:00

Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului Municipal Chișinău, începând cu data de 21.08.2023, inițiază consultarea publică a proiectului de decizie privind aprobarea Strategiei de Reziliență a municipiului Chișinău pentru perioada 2024-2030.

Scopul proiectului este determinarea mecanizmelor bine stabilite de gestionare a situațiilor de urgență și capacități eficiente (atât resurse umane, cât și surse financiare) pentru a crește reziliența comunităților locale în fața noilor provocări.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: această Stategie de Reziliență a municipiului Chișinău va contribui și permite realizarea Obiectivelor de Dezvoltarea Durabilă. Obiectivele principale sunt:

 • eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context;
 • eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile;
 • asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea tuturor la orice vârstă;
 • construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației;
 • luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor.

Obiectivul primordial este dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. Acest obiectiv țintește plasarea locațiilor în centrul dezvoltării durabile.

Prevederile de bază ale proiectului: stabilirea priorităților de dezvoltare în domeniul urban:

 • politica urbană pentru binele comun - capacitatea de a elabora politici locale în domeniile relevante pentru locuitorii orașelor este esențială pentru asigurarea unui nivel înalt al calității vieții. Aceste politici vor genera o guvernanță locală capabilă să echilibreze interesele publice și private cu mecanismele unei pieți libere și concurențiale.
 • abordarea integrată – dezvoltarea urbană durabilă nu poate fi realizată de o guvernanță organizată în silozuri administrative. Toate politicile la nivel local trebuie să comunice între ele, iar aplicarea lor trebuie să se răsfrângă asupra întregului oraș.
 • participare și co-creare – locuitorii și cetățenii orașului nu sunt doar spectatori sau consumatori ai serviciilor publice, comunitatea este parte integrată a tuturor proceselor de luare a deciziilor și mecanismelor de implementare și livrare a serviciilor.
 • guvernanța multi-nivel – guvernanța urbană durabilă este condiționată și de o bună colaborare cu toate autoritățile publice de diferit nivel.
 • abordarea bazată pe locul desfășurare – contextul și mediul local contează. Deși problemele cu care se confruntă orașele la nivel mondial sunt similare.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt: populația municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice vor contribui la:

 • definitivarea dezvoltării și elaborării unui plan de acțiuni care va stabili pașii și activitățile specifice pentru atingerea tuturor obiectivelor.
 • identificarea și alocarea resurselor necesare pentru buna implementare (resursa umană, resursa financiară și echipament).
 • stabilirea indicatorilor de performanță pentru a măsura progresul și gradul de realizare.
 • indicarea autorităților responsabile. Monitorizarea și evaluarea progresului pe toată durata de implementare a documentului, întroducând ajustările și modificările mecesare.
 • comunicarea progresului și rezultatelor către părțile interesate, cât și publicului general.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 1 septembrie 2023, pe adresa electronică: sanatate@dgams.md, cu mențiunea Nadejda Saranicuc. De asemenea, la numărul de telefon 022-21-22-36 sau pe adresa str. București nr. 35, sediul Direcției generale asistență medicală și socială. Solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor.

 

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Nadejda Saranicuc
Subdiviziunea: Directia generală asistenţă medicală și socială
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: 022-21-22-36
Email: sanatate@dgams.md