Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Convocarea ședinței Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate

   2145

Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi a fost convocată ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, unde au fost discutate 19 cazuri de profil.  

 Subiectele examinate de membrii Comisiei se referă la instituirea tutelei și curatelei, plasamentul rezidenţial planificat, dezinstituţionalizarea copiilor din Centrul de plasament, precum și oportunitatea instituirii măsurilor de supraveghere specializată a beneficiarilor aflați în situație de stradă.

În cadrul aceleiași ședințe s-a decis aprobarea solicitanților pentru funcția de asistent parental profesionist. 

Comisia municipală pentru protecția copilului aflat în dificultate îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin Decizia CMC nr. 2/9 din 20.11.2019, şi este convocată lunar.