Informația operativă privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie - martie 2018, S. A. ”Apă - Canal Chişinău”

   1428