Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii august 2023 de către Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”

   599