Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii noiembrie 2017, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

   1451