Informația referitor la deciziile emise în cadrul ședinței Comisiei municipale pentru privatizare a fondului de locuințe nr. 566 din 29.09.2022

   931