Informaţie privind cheltuielile executate pe parcursul lunii iunie 2019 de către ÎMGFL nr. 17 sect. Râşcani în procedura falimentului

   1508