Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Informații despre program

RAPORT privind nivelul de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului privind Bugetul Civil Chișinău, ediția 2022

Direcția Relații Publice și Buget Civil, subdiviziune responsabilă de coordonarea și managementul Programului privind Bugetul Civil Chișinău, vă informează despre nivelul de implementare a proiectelor finanțate din Bugetul Municipal prin intermediul Programului - ediția 2022.

Astfel, în conformitate cu Dispoziția nr. 202 - d din 20 mai ,,Cu privire la implementarea proiectelor depuse spre finanțare în cadrul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2022”, au fost finanțate 10 proiecte.

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Statut

1.

Difuzarea unor buletine de știri locale la postul de radio Aquarelle 90,7 FM privind problemele cetățenilor și deciziile autorităților publice locale

Implementat

2.

Realizarea unor sondaje privind problemele capitalei și atitudinea cetățenilor

Implementat

3.

Realizarea unor transmisiuni video despre subiectele relevante locuitorilor capitalei, în cadrul programului Ora de live cu Traian

Implementat

4.

Amenajarea unui pavilion multifuncțional în Parcul Calea Orheiului, sect. Râșcani

În proces de implementare

5.

Implicarea cetățenilor în procesul decizional la nivel local - consultarea locuitorilor suburbiilor mun. Chișinău prin intermediului unor cercetări sociologice

Implementat

6.

Filmarea unui video promoțional „Chișinău - Orașul meu iubit"

Implementat

7.

Crearea unui podcast „Chișinău LIVE", unde vor participa reprezentanții autorității publice locale, experți, activiști civici

Implementat

8.

Iluminarea unei alei cu panouri solare - „Green Light”, str. Ion Creangă 1, sect. Buiucani

Implementat

 

9.

Crearea unei zone de agrement pentru tineri, bd. Dacia 37/1, sect. Botanica

Neimplementat

 

10.

Crearea unui Media Hub pentru realizarea emisiunilor pentru tineri; podcast-uri; cursuri informative; sesiuni de informare, str. Mitropolit Varlaam 90, sect. Centru

Neimplementat

 

Finalizarea procedurii de vot online pentru proiectele care vor fi finanțate prin intermediul Programului Buget Civil Chișinău

Primăria Municipiului Chișinău informează că s-a încheiat procedura de vot a proiectelor declarate eligibile de către membrii Comisiei de evaluare a Proiectelor depuse în cadrul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2022.

Procedura de vot s-a desfășurat online pe site-ul: sondaj.chisinau.md, în perioada 11 aprilie – 1 mai 2022, ora 17:00.

În total, cele 10 proiecte supuse votului au acumulat peste 3 mii de voturi din partea locuitorilor orașului.

Astfel, toate proiecte selectate vor fi implementate de către subdiviziunile structurale ale Primăriei municipiului Chișinău, în colaborare cu autorii acestora.

În actuala ediție a Programului Bugetul Civil Chișinău au fost înregistrate 28 de iniţiative, iar Comisia de evaluare a desemnat eligibile 10 proiecte ce vor fi finanțate prin intermediul Bugetului Participativ.

Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor depuse de cetățeni prin intermediul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2022

Primăria municipiului Chișinău informează că a fost definitivată lista finală a proiectelor depuse de către locuitorii capitalei prin intermediul Programului de Bugetare Participativă ce vor fi supuse procedurii de vot online. Astfel, Comisia de evaluare a inițiativelor depuse, a aprobat 10 proiecte, care vor fi implementate pe parcursul anului curent.

Proiectele înainte spre procedura de vot online sunt următoarele:

1.     Diseminarea informațiilor despre deciziile autorităților și problemele municipiului - buletine de știri locale la postul de radio Aquarelle 90,7 FM;

2.     Realizarea unor sondaje - cetățenii municipiului Chișinău despre principalele probleme și atitudinea lor față de ele;

3.     Transmisiuni video despre subiectele relevante locuitorilor capitalei, în cadrul programului Ora de live cu Traian;

4.     Amenajarea unui pavilion multifuncțional în Parcul Calea Orheiului;

5.     Implicarea cetățenilor în procesul decizional la nivel local - consultarea locuitorilor suburbiilor mun. Chișinău prin intermediului unui cercetări sociologice;

6.     Filmarea unui video promoțional „Chișinău - Orașul meu iubit";

7.     Crearea unui podcast „Chișinău LIVE", unde vor participa reprezentanții autorității publice locale, experți, activiști civici;

8.     Iluminarea unei alei cu panouri solare - „Green Light”;

9.     Crearea unei zone de agrement pentru tineri;

10.   Crearea unui Media Hub pentru realizarea emisiunilor pentru tineri; podcasturi; cursuri informative; sesiuni de informare.

Amintim că în cadrul actualei ediții, cetăţenii au depus 28 de proiecte spre finanţare prin intermediul acestui mecanism, iar Comisia de evaluare, formată din reprezentanți ai Administrației publice locale Chișinău și ai societății civile, a acceptat 10 inițiative ce aparțin persoanelor fizice și juridice.

E de menționat că proiectele depuse cu tematica privind amenajarea terenurilor de joacă, a terenurilor de sport, asfaltare drumuri, asfaltare trotuare, reabilitare curți de blocuri au fost respinse de Comisie, în baza faptul că aceste activități sunt realizate în prezent prin intermediul Programelor municipale de finanțare și implementate prin intermediul subdiviziunilor de profil.

Inițiativele acceptate spre procedura de vot online, în cadrul ediției 2022, vizează domenii precum: infrastructură culturală şi socială; orașe verzi durabile; cercetare; democraţie locală; educaţie, tineret şi sport; diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Deciziile Comisiei de evaluare

Lista proiectelor depuse în cadrul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2022

1. Amenajarea unui trotuar pietonal cu balustradă în spațiul public pe str. Nichita Stănescu începând cu intersecția de la str. Valea Crucii pentru deplasarea în siguranță a cetățenilor și a persoanelor cu dizabilități care coboară în pantă

2. Știrile Capitalei. Buletine de știri locale la postul de radio Aquarelle 90,7 FM

3. „Mediatizarea transparentă a activităților Primăriei și Consiliului Municipal Chișinău în mass-media”

4. Reabilitarea terenului sportiv multifunțional, adiacent bd. Dacia 16/2

5. Amenajarea zonei de agrement și reabilitaraea terenului sportiv în regiunea str. Bacioiului 14/1 și 16/1

6. Reabilitarea și amenajarea zonei de odihnă pentru locatarii str. Independenței

7. Proiect educațional, cultural

8. Academia TV, Teatru și Film Chișinăuiană

9. Amenajare spațiu public în microsector inclusiv clădiri rezidențiale pe bulevard: Traian 19/1, Traian 19/2, Traian 19/3,Traian 21/1

10. Amenajarea unui teren de sport modern

11.  Amenajarea unui mini scuar în preajma unei fântâni publice

12. În siguranță spre școală!Amenajarea trotuarului de pe strada Vasilenco. Aplicarea unei treceri de pietoni pe str. Vasilenco intersecție cu str. Milești. Instalarea mobilierului urban (bănci). Reconstruirea scărilor și a rampei

13. Amenajare trotuarului amplasat pe partea dreaptă a străzii Ion Neculce între str. Gh. Topârcianu și str. E. Coca pentru asigurarea mobilității în siguranță către parcul Alunelul 

14. Amenjarea terenului sportiv IPLT ,,Alexandr Pușkin”

15. Studiul de cercetare - cetățenii municipiului Chișinău despre principalele probleme și atitudinea lor față de refugiați

16. Amenajarea trotuarului din strada Prieteniei, s. Grătiești 

17. Chișinăul te privește

18. Reabilitarea terenului de acces din jurul gunoiștii de pe strada Zelinski 32/2

19. Un teren de sport și recreere pentru o generație sănătoasă

20. Pavilion multifuncțional în Parcul Calea Orhei

21. Implicarea cetățenilor în procesul decizional la nivel local – consultarea locuitorilor suburbiilor mun. Chișinău prin intermediului unei cercetări sociologice

22. Proiect social privind dezvoltarea și managementul sistemului de parcări urbane în municipiul Chișinău, prin amenajarea a 4 locuri de încărcare a autovehicolelor electrice din municipiul Chișinău

23. Chișinău - orașul meu iubit 

24.  Chișinău LIVE - podcast cu participarea reprezentanților autorității publice locale, activiști civici, experți în domeniu despre problemele Chișinăului 

25.  Green Light 

26.  Zona Tinerilor

27.  Observator Astronomic

28.  Media Hub

 

În cadrul Programului „Buget Civil Chișinău”, ediția 2022, locuitorii capitalei, au depus 28 de proiecte

Primăria municipiului Chișinău informează că în cadrul ediției 2022 a Programului Buget Civil, au fost depuse 28 de proiecte pentru dezvoltarea orașului. Inițiativele înaintate de cetățeni se referă la următoarele domenii: reabilitarea și amenajarea spațiilor publice, de agrement și sportive, mobilitate urbană, educație/cultură, mediatizare / transparență ale autorităților publice locale.

Procedura de aplicare s-a încheiat luni, 28 februarie 2022, ora 17:00. După depunerea tuturor dosarelor în original, proiectele vor fi publicate pe pagina web a Primăriei „chisinau.md”, la modulul Buget Civil Chișinău.

În perioada imediat următoare, Comisia de evaluare se va întruni pentru examinarea proiectelor depuse de cetățeni, iar până la 30 martie, a.c., dosarele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar. De asemenea, va fi apreciată conformitatea cu prioritățile stabilite de municipalitate, criteriile de eligibilitate, fezabilitatea proiectului ș.a.  

Proiectele care întrunesc condițiile Regulamentului privind Bugetarea Participativă Chișinău vor fi supuse procedurii de vot, în urma evaluării preliminare.

Astfel, inițiativele care vor obține cel mai mare număr de voturi din partea chișinăuienilor, vor fi declarate câștigătoare, iar municipalitatea va acorda finanțare pentru implementarea lor.

START Program Buget Civil Chișinău, ediția 2022

Primăria municipiului Chișinău informează că începând de astăzi cetățenii pot depune inițiative de finanțare a proiectelor de interes public în cadrul Programului municipal Bugetul Civil Chișinău, ediția 2022.

Procesul de Bugetare Participativă are drept scop promovarea ideilor inovative ale cetățenilor, cu un impact benefic, pe termen mediu și lung pentru locuitorii municipiului Chișinău.

Astfel, toți cei interesați, pot depune în perioada 01-28 februarie, curent, proiecte de interes local. Inițiativele propuse de cetățeni vor fi clasificate în două categorii: proiecte mari, în valoare de 100 - 300 mii lei şi proiecte mici, în sumă de 50 - 100 mii lei.

Ulterior acestea urmează a fi evaluate și validate de către o Comisie constituită din reprezentanții municipalității și ai societății civile, după care supuse procesului de vot, pentru a fi implementate. 

La Program pot participa cetățenii orașului, atât persoane fizice cât și juridice, în mod individual sau în echipe. De menționat că, fiecare persoană/echipă va putea formula una sau maxim două propuneri. Un criteriu important este asigurarea co-finanțării, astfel pentru inițiativele depuse de persoanele fizice, cofinanțarea va fi de la - 1%, iar pentru persoanele juridice - 20%.

Inițiativele acceptate în acest an spre finanțare vizează următoarele domenii:

- Infrastructură urbană (amenajarea, reabilitarea spaţiilor publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi etc.);

- Mobilitate urbană (accesibilitate, siguranţa circulaţiei rutiere etc.); 

- Infrastructură culturală şi socială (valorizarea patrimoniului arhitectural şi cultural, street-art, proiecte destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, turism etc.);

- Orașe inteligente, orașe verzi durabile (Smart city, green cities:) aplicarea TIC pentru ameliorarea serviciilor prestate de Primăria municipiului Chişinău, inovaţii și cercetare, eficiență energetică, aplicaţii IT pentru energie regenerabilă, pilotarea managementului inteligent al energiei, adaptarea la schimbările climatice;

- Democraţie locală (implicarea locuitorilor mun. Chişinău în procesul decizional local);

- Educaţie, tineret şi sport (instruiri non-formale, trening-uri, vizite de studiu, susținerea cercetării, artei și culturii);

- Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Pentru a înainta ideea de proiect, persoana interesată va trebui să depună un dosar la Primărie, acesta va conține următoarele documente: 

- Formularul - tip de aplicare;

- Lista de semnături. Pentru proiectele mici, persoanele interesate vor colecta din partea cetățenilor minimum 100 de semnături, pentru proiectele mari aceștia vor colecta minimul 200 de semnături;

- Cererea de confirmare a co-finanțării.

Dosarul complet va fi expediat la adresa: bugetcivil@pmc.md și pe suport de hârtie la Direcția Relații Publice și Buget Civil - subdiviziune responsabilă de coordonarea și managementul Programului privind Bugetul Civil Chișinău, bir.8, tel. de contact: 022-20-17-07/-22-20-17-08/022-20-17-09. Termenul limită de depunere a Dosarelor este: 28 februarie 2022, ora 17:00. 

Dosarul Aplicantului

Ghidul Aplicantului Buget Civil, ediția 2022

 

Componența Dosarului pentru aplicare în cadrul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2022

Dosarul Aplicantului la BC va conține: 

1. Formular de aplicare la Programul Bugetul Civil al Primăriei municipiului Chișinău, ediția 2022

2. CERERE - privind confirmarea co-finanțării

3. Lista de semnături

Precizare privind lista semnăturilor: 

Pentru a demonstra necesitatea și importanța proiectului, autorul/autorii va/vor trebui să colecteze semnături de susținere din partea cetățenilor. Astfel, în decurs de 12 ore de la prezentarea formularului, autorii au obligațiunea să prezinte, în format fizic, la Direcția Relații Publice și Buget Civil a Primăriei municipiului Chișinău, și lista cu semnături.
În cazul proiectelor mici, lista ar trebui să includă minim 100 de semnături din partea locuitorilor sectorului respectiv.
În cazul proiectelor mari, lista ar trebui să includă minim 200 de semnături din partea locuitorilor din toate sectoarele municipiului Chișinău.