Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Irina GUTNIC

Informație personală: 

 • Nume: Gutnic
 • Prenume: Irina
 • Data nașterii: 29 septembrie 1981
 • E-mail: irinagutnic.81@gmail.com

 

Experiență profesională:

 • 2003 - 2006 Ministerul Muncii al RM , specialist principal în cadrul Direcţiei Raporturi de Muncă
 • 2006 - 2012 Ministerul Economiei al RM, consultant superior în cadrul Direcţiei juridice
 • 2012 - ÎCS „Trans Standard,, SRL, Şef al serviciului juridic şi resurse umane.
 • 2012 - 2014 - ÎCS „Veritrans Plus,, SRL, Director
 • 2014 -  Curtea de Conturi a RM, controlor superior de stat în cadrul Direcţiei juridice
 • 2014- 2016 - Curtea de Conturi, şef adjunct al Direcţiei Generale Auditul Autorităţilor Publice  Locale
 • 2016 - 2017 - Curtea de Conturi, şef al Direcţiei Generale Auditul Autorităţilor Publice Locale
 • 2017-2022 - Director general-adjunct, Consilier pentru Soluționarea Contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
 • 02.2022 - Curtea de Conturi, şef al Direcţiei Generale Auditul Autorităţilor Publice Locale
 • 06.2022 - Director general al SA „Apă Canal Chișinău”
 • 10.2022 - Viceprimar al mun. Chișinău

 

Educație și formare: 

 • expert în achiziții publice (certificat nr.00058489 și certificat nr. 00304707);
 • curs de instruire Management şi Leadership;
 • instruiri cu privire la managementul proiectului şi dezvoltarea abilităților manageriale;
 • instruire în cadrul Proiectului Twinning privind managementul resurselor umane;
 • program de perfecționare în domeniul achizițiilor publice;
 • atelier de lucru cu referire la competențele juridice pentru organismele de soluționare a contestațiilor în
 • cadrul achizițiilor publice și deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice;
 • atelier de lucru regional „Achizițiile publice pentru Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Țările Caucaziene” organizat de BERD și OMC;
 • sesiunea de instruire cu referire la combaterea fenomenului de spălare a banilor, fraudei şi corupţiei precum şi a infracţiunilor financiare şi fiscale;
 • seminarul de instruire „Practici de implementare a legislaţiei în domeniul controalelor de stat şi actelor permisive pentru activitatea de întreprinzător”,
 • curs în achiziții publice „Echitate procedurală și audieri orale. Probele”;
 • curs în achiziții publice „Abordare privind remediile juridice. Puterea discreționară” organizat în cadrul proiectului BERD de cooperare tehnică „Tribunal Skills for Public Procurement Review Bodies”;
 • curs în achiziții publice „Protejarea informațiilor confidențiale. Conflictul de interese” organizat în cadrul proiectului BERD de cooperare tehnică „Tribunal Skills for Public Procurement Review Bodies”;
 • training „Anticorruption expertize of draft  legislative and regulatory acts”;
 • auditor extern pentru Sistem de Management al Calității, de mediu și al sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 și SR EN ISO 19011:2003.

 

Limbi străine: 

 • Română
 • Rusa
 • Engleza
 • Spaniola
 • Italiana

 

Competenţe informatice:

 • Microsoft Office
 • SIA RSAP – Sistemul Informațional Automatizat, Registrul de Stat al Achizițiilor Publice – R. Moldova
 • ELO professional
 • SEAP – Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice – România
 • WinDoc Deviz, Devizonline.

 

Competenţe organizaţionale/manageriale

 • Punctuală
 • Imparțială
 • Corectă
 • Responsabilă

Distincții:

 • Insigna de aur a Curții de Conturi „Eminent al Auditului Public”
 • Crucea „ Pentru merit” gradul I