Modificarea datei desfășurării ședinței Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1331

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură  și problemele suburbiilor a Consiliului Municipal Chișinău, anunțată pentru data de 10.02.2022, ora 09:45, se transferă pentru data de 14.02.2022, ora 16:00 (bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala de ședințe a Primăriei).