Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Informații despre program

Desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a proiectelor depuse prin mecanismul Buget Civil Chișinău, reprezentanți ai societății civile

 

Primăria municipiului Chişinău anunţă că vineri, 26 februarie 2021, au fost selectați reprezentanţii societăţii civile, care vor face parte din Comisia de evaluare a proiectelor depuse spre finanţare prin mecanismul Bugetul Civil Chișinău, ediția 2021. La concursul lansat de municipalitate au aplicat 14 candidați, dintre care, prin tragere la sorți, au fost desemnați, conform Regulamentului, doar 4.

Astfel, din Comisia de evaluare a proiectelor depuse spre finanţare prin mecanismul bugetării participative, societatea civilă va fi reprezentată de:

1. Olga Antonova      
2. Oxana Nicolaeva      
3. Veronica Harabura     
4. Mihail Bagas    

Conform Regulamentului privind Bugetul Civil în municipiul Chişinău, din Comisia pentru evaluarea proiectelor fac parte 4 reprezentanţi ai societăţii civile și reprezentanți ai Administrației Publice Locale Chișinău.

Rolul Grupului de lucru pentru Bugetul Civil Chișinău este de a examina, a evalua și a decide dacă dosarele au fost depuse în conformitate cu condițiile Programului și dacă pot fi implementate legal, în limita bugetului disponibil. Proiectele care vor întruni condițiile stabilite vor fi supuse votului și ulterior implementate.

Amintim că perioada de depunere a proiectelor pentru ediția 2021 s-a desfășurat în perioada: 1- 28 februarie, a.c.

 

Selectarea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul comisiei de evaluare a proiectelor depuse spre finanţare în cadrul Programului Buget Civil

Primăria municipiului Chișinău anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile ce vor face parte din comisia de evaluare a proiectelor depuse spre finanțare prin mecanismul Bugetul Civil Chișinău, ediția 2021.

Conform Regulamentului privind Bugetul Civil în municipiul Chişinău, din comisia pentru evaluarea proiectelor vor face parte atât reprezentanți ai administrației publice locale cât și 4 reprezentanți ai societății civile.

Asociaţiile obşteşti care vor să-şi delege reprezentanţi în comisie vor înainta candidaturile, până la data de 24 februarie 2021, la următoarea adresă de e-mail: bugetcivil@pmc.md, cu menţiunea „Candidez în calitate de membru al grupului de lucru pentru evaluarea proiectelor, expert în domeniul/experiență în domeniul X".

Domeniile de activitate:

Ecologie și protecția mediului;

Urbanism și amenajarea teritoriului;

Juridic, social și cultural;

Economico-financiar.

Totodată, pentru calitatea de membru poate candida persoana care se încadrează în unul din domeniile enunțate, a mai avut o astfel de experiență sau a colaborat cu APL Chișinău.

Menționăm că, grupul de lucru format din membrii societății civile și ai municipalității vor avea următoarele sarcini: evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar, evaluarea eligibilității proiectelor în conformitate cu obiectivele, prioritățile și bugetul Programului etc.

Membrii comisiei din partea societăţii civile vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi. Direcția relații publice și buget civil responsabilă de monitorizarea Programului va anunța lista candidaților nominalizați.

De asemenea, membrii grupului vor fi numiți prin dispoziția Primarului General. Comisia își va desfășura activitatea în ședințe, organizate la sediul Primăriei municipiului Chișinău.

Susținerea prin semnături a proiectelor depuse în cadrul programului Buget Civil, ediția 2021

Primăria municipiului Chișinău informează că proiectele depuse prin intermediului inițiativei Buget Civil, inclusiv ediția 2021, trebuie să conțină semnături de susținere din partea cetățenilor din sector, pentru a demonstra necesitatea și importanța inițiativelor înaintate.   

În cazul proiectelor mici, care sunt estimate între 50 și 100 mii lei, vor fi colectate minim 100 de semnături. În cazul proiectelor mari, în valoare de până la 300 mii lei, lista va include minim 200 de semnături de susținere a proiectului.

Prin colectarea semnăturilor, se urmărește motivarea și convingerea oamenilor să susțină inițiativele de proiect menite să îmbunătățească viața și aspectul orașului. În contextul situației pandemice prin COVID-19, recomandăm membrilor grupurilor de inițiativă să evite spațiile publice aglomerate, să poarte mască de protecție și să asigure igiena mâinilor.

Un dosar de aplicare la Bugetarea Participativă 2021 va conține: formularul de aplicare,cererea de confirmare a cofinanțării și lista de semnături, ce urmează a fi depus personal până la data de 28 februarie 2021, la Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcția relații publice și Buget Civil (bir. 8).

Bugetul Civil este un mecanism de implicare a cetățenilor în procesele democratice, în vederea ajustării politicilor locale la nevoile și așteptările locuitorilor capitalei. Proiectele depuse de cetățeni vor fi evaluate, selectate și votate, după care vor fi finanțate din sursele bugetului municipal.  

Lista de semnături pentru proiecte mari

Lista de semnături pentru proiecte mici

 

 

Cofinanțarea proiectelor depuse de cetățeni prin intermediul Programului Buget Civil, ediția 2021

Primăria municipiului Chișinău informează că proiectele depuse de cetățeni pentru implementare prin intermediul inițiativei Buget Civil 2021 vor necesita o cofinanțare din partea autorilor (persoane/echipe).

Astfel, contribuția din partea persoanelor fizice va constitui 1% din valoarea totală a proiectului înaintat (sub orice formă de contribuție). Totodată, pentru persoanele juridice, contribuția proprie va fi de 20% din costul proiectului înaintat, care se va realiza prin atragerea de resurse financiare, prin acțiuni de crowdfunding, mediul privat de afaceri, contribuții financiare proprii sau prin alte forme. De cealaltă parte, APL Chișinău va contribui cu restul sumei din valoarea totală a proiectului, finanțarea fiind nerambursabilă.

Suma totală disponibilă pentru Bugetarea participativă în anul 2021 este de 3 milioane de lei. Finanțarea acordată de municipalitate este prevăzută pentru două categorii: proiecte mici - care se vor încadra în suma de 50-100 mii lei și proiecte mari - cu un cost de implementare între 100 mii și 300 mii lei.

Amintim că în perioada 1-28 februarie, a.c., cetățenii capitalei pot depune idei de proiecte în vederea îmbunătățirii cartierelor lor și dezvoltarea infrastructurii urbane. Ulterior, proiectele înaintate vor fi evaluate, supuse votului și finanțate prin Programul „Buget Civil", ediția 2021.

Cerere de confirmare privind cofinanțarea proiectului by Primăria Chișinău on Scribd


Proiecte implementate

RAPORT privind nivelul de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului privind Bugetul Civil Chișinău,
ediția 2021

Direcția Relații Publice și Buget Civil, subdiviziune responsabilă de coordonarea și managementul Programului privind Bugetul Civil Chișinău, vă informează despre nivelul de implementare a proiectelor finanțate din Bugetul Municipal prin intermediul Programului - ediția 2021.

Astfel, în conformitate cu Dispoziția nr. 238 - d din 17 mai ,,Cu privire la implementarea proiectelor depuse spre finanțare prin intermediul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2021”, au fost finanțate și implementate 8 proiecte de interes public.

- Amenajarea unui scuar pentru Tineri, în sectorul Ciocana al capitalei - proiect realizat în proporție de 100 % și implementat de Direcția generală educație, tineret și sport.

- Amenajarea mini-parcului universitar ,,Ion Creangă” - proiect realizat în proporție de 100 % și implementat de Pretura sectorului Buiucani. - Amenajarea Scuarului „Colina Circului” - proiect realizat în proporție de 100 % și implementat de Pretura sectorului Râșcani.

- Amenajarea unei alei pietonale pe teritoriul adiacent lacului Victoria, str. Muncești 788 - proiect realizat în proporție de 100 % și implementat de Pretura sectorului Botanica.

- Cartografierea a patrimoniului cultural și arhitectural din municipiul Chișinău (carte – album Numele meu e Chișinău) – proiect realizat în proporție de 100 %.

- Proiectul privind realizarea educației non-formale, responsabilă de proiect Direcția generală educație, tineret și sport, proiect realizat în proporție de 100 %. 

- Amenajarea stadionului din cartier, sectorul Botanica - proiect realizat în proporție de 100 %, responsabilă Direcția generală locativ-comunală și amenajare. 

- Modernizarea terenului sportiv din bd. Mircea cel Bătrân, 16 - proiect realizat, responsabilă Direcția generală locativ-comunală și amenajare. A fost definitivat proiectul, elaborat caietul de sarcini. După 3 licitații a fost încheiat contractul cu un agent economic, care urmează să efectueze lucrările conform proiectului.

Menționăm că, pe parcursul anului 2021, în cadrul Programului de Bugetare Participativă au fost asigurate următoarele etape: lansarea apelului de depunere a proiectelor; depunerea proiectelor de către cetățeni; înregistrarea inițiativelor; evaluarea și supunerea proiectelor la vot; afișarea rezultatelor; aprobarea și implementarea. 

- Amenajarea Scuarului Colina Circului - proiect realizat 100 %. 

Responsabili de implementarea proiectelor sunt autorii inițiativelor depuse, Primăria municipiului Chișinău, subdiviziunile structurale de profil și monitorizate de Direcția relații publice și buget civil.

 

Lista proiectelor aprobate spre finanțare și implementare

1.      Modernizarea terenului sportiv din bd. Mircea cel Bătrân, 16 și amenajarea terenului adiacent.

2.      Numele meu - e Chișinău.

3.      Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului Victoria, str. Muncești 788

4.      Amenajarea scuarului Colina Circului.

5.      Reparația capitală a stadionului Raduga.

6.      Mini-parcul Universitar ,,Ion Creangă”.

7.      Promovarea educației non formale și organizarea timpului liber calitativ al locuitorilor or. Chișinău, prin cunoașterea științelor spațiale astronomice, a ciclității naturii și creșterea gradului de acces și de participare a locuitorilor capitalei.

8.      Scuarul Tinerilor.

Rezultatele Votului

1.      Modernizarea terenului sportiv din bd. Mircea cel Bătrân, 16 și amenajarea terenului adiacent.

2.      Numele meu - e Chișinău.

3.      Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului Victoria, str. Muncești 788

4.      Amenajarea scuarului Colina Circului.

5.      Reparația capitală a stadionului Raduga.

6.      Mini-parcul Universitar ,,Ion Creangă”.

7.      Promovarea educației non formale și organizarea timpului liber calitativ al locuitorilor or. Chișinău, prin cunoașterea științelor spațiale astronomice, a ciclității naturii și creșterea gradului de acces și de participare a locuitorilor capitalei.

8.      Scuarul Tinerilor.

Sondaj.chisinau.md

 

 

Proiectele admise de către Comisia de evaluare, etapa preliminară

1.      Modernizarea terenului sportiv din bd. Mircea cel Bătrân, 16 și amenajarea terenului adiacent.

2.      Numele meu - e Chișinău.

3.      Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului Victoria, str. Muncești 788

4.      Amenajarea scuarului Colina Circului.

5.      Reparația capitală a stadionului Raduga.

6.      Mini-parcul Universitar ,,Ion Creangă”.

7.      Dezvoltarea infrastructurii urbane de hiking și alergare în trei parcuri din municipiul Chișinău.

8.      Promovarea educației non formale și organizarea timpului liber calitativ al locuitorilor or. Chișinău, prin cunoașterea științelor spațiale astronomice, a ciclității naturii și creșterea gradului de acces și de participare a locuitorilor capitalei.

9.      Scuarul Tinerilor.

Aviz din 24 martie 2021 la proiectele depuse în cadrul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2021

 

Depunerea dosarelor de finanțare în cadrul Programului Bugetul Civil, ediția 2021

Primăria municipiului Chişinău informează că în perioada 01 februarie - 28 februarie 2021, cetăţenii pot depune proiecte spre finanţare din fondul Bugetului Civil. Dosarul complet va fi expediat la adresa bugetcivil@pmc.md și pe suport de hârtie la Direcția relații publice și buget civil, bir.8.

Pentru a participa la Programul Bugetul Civil, persoanele interesate vor transmite în versiune electronică dosarul de aplicare, care va conține următoarele documente:

- Formularul - tip de aplicare (descarcă aici);

- Lista de semnături (se va ridica personal de la Direcția relații publice și buget civil). Pentru proiectele mici, persoanele interesate vor colecta din partea cetățenilor minim 100 de semnături, pentru proiectele mari aceștia vor colecta minim 200 de semnături;

- Cererea de confirmare a co-finanțării (descarcă aici).

Proiectele ce urmează a fi implementate vor fi selectate de o comisie de evaluare formată din reprezentanții administraţiei publice locale a municipiului Chişinău și ai societății civile aleși prin concurs, ulterior vor fi supuse procesului de vot al cetăţenilor.     

La program pot înainta propuneri de proiecte cetățenii orașului, iar depunerea dosarelor poate fi efectuată atât de persoane fizice cât și juridice, în mod individual sau în echipe.

De menționat că, fiecare persoană/echipă va putea formula una sau maxim două propuneri de proiect. Un criteriu important este asigurarea co-finanțării, astfel pentru proiectele depuse de persoanele fizice, cofinanțarea va fi de la – 1%, iar pentru persoanele juridice – 20%.

De asemenea, participanții sunt îndemnați să consulte Ghidul Aplicantului, unde sunt furnizate informații utile cu privire la mecanismul și condițiile de participare în cadrul Programului Buget Civil (descarcă aici) și Regulamentul privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău (descarcă aici).

Termenul limită de depunere a dosarelor este: 28 februarie 2021, ora 17:00.

Toate informaţiile relevante privind Programul Bugetul Civil din municipiul Chișinău, ediția 2021 pot fi obținute de la Direcția relații publice și buget civil, persoana responsabilă: Alina Procopciuc, tel. de contact: 022-20-17-08, e-mail: bugetcivil@pmc.md.

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată de implementare până la finele anului curent. 

Lansarea Programului Buget Civil, ediția 2021

Primăria municipiului Chișinău lansează Programul Bugetul Civil, ediția 2021, care prevede inițierea de către cetățeni a proiectelor de interes public și finanțate din bugetul local, prin intermediul Bugetării Participative.

Procesul de Bugetare Participativă are drept scop promovarea ideilor inovative ale cetățenilor, cu un impact benefic, pe termen mediu și lung pentru locuitorii municipiului Chișinău.

Obiectivul Programului este axat pe creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare a orașului, implicarea activă, îmbunătățirea transparenței, iniţierea și stimularea democrației participative.

Valoarea Programului este de 3 milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal Chișinău pentru implementarea proiectelor de interes local.

Proiectele depuse de cetățeni vor fi clasificate în două categorii: proiecte mari, în valoare de 100 - 300 mii lei şi proiecte mici, în sumă de 50 - 100 mii lei. Ulterior acestea urmează a fi validate de către municipalitate, după care supuse procesului de vot, pentru a fi implementate.  

Inițiativele acceptate spre finanțare vizează următoarele domenii:

-         Infrastructură urbană (amenajarea, reabilitarea spaţiilor publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi etc.);

-         Mobilitate urbană (accesibilitate, siguranţa circulaţiei rutiere etc.); 

-         Infrastructură culturală şi socială (valorizarea patrimoniului arhitectural şi cultural, street-art, proiecte destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, turism etc.);

-         Orașe inteligente, orașe verzi durabile (Smart city, green cities:) aplicarea TIC pentru ameliorarea serviciilor prestate de Primăria municipiului Chişinău, inovaţii și cercetare, eficiență energetică, aplicaţii IT pentru energie regenerabilă, pilotarea managementului inteligent al energiei, adaptarea la schimbările climatice;

-         Democraţie locală (implicarea locuitorilor mun. Chişinău în procesul decizional local);

-         Educaţie, tineret şi sport (instruiri non-formale, trening-uri, vizite de studiu, susținerea cercetării, artei și culturii);

-         Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

În cazul în care propunerea de proiect poate fi încadrată în mai multe domenii, aplicantul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant. 

Pentru a înainta inițiativa de proiect, persoana interesată va trebui să completeze un formular-tip de aplicare, care va fi disponibil pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău, împreună cu alte informații privind modalitatea de participare și componența dosarului.

Menționăm că Programul se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului BC, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/23 din 13 august 2020 „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău". (descarcă aici).