Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1416

Joi,  21 octombrie 2021, ora 09:00, va avea loc ședința Comisiei buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului Municipal Chișinău. Evenimentul se va desfășura în incinta Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfănt, 83).  

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu privire la modificarea bugetului muicipal Chișinău pentru anul 2021

2. Cu privire la operarea de modificări la decizia nr. 7/1 din 27.07.2021 și nr. 25/1 din 29.12.2020.

  Raportor: Olesea Pșenițchi, sef-adjunct al Dierecției Generale Finanțe

3. Cu privire la acoperirea costurilor capitale suportate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău"

4. Cu privire la autorizarea desființării bunului imobil cu nr. cadastral 0100309142.09 (garaj) situat în mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului nr. 24. 

5. Cu privire la gestiunea economică a S.A. „Apă-Canal Chișinău" asupra clădirii auxiliare cu nr. cadastral 0100419451.01, situată în mun. Chișinău, str. Albișoara nr. 38/2

RAPORTOR: Anatolii Lichii, director general interimar al S.A. „Apă-Canal Chișinău"

6. Cu privire la acceptarea finanțării din partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

RAPORTOR: Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport                           

7. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Teatrul Național SATIRICUS „I. L. Caragiale". 

Raportor: Alexandru Grecu, Director al Teatrului Național SATIRICUS „I. L. Caragiale"                                              

8. Cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat în municipiul Chișinău privind modernizarea și valorificarea instituțiilor în domeniul sportiv, în scopul reconstrucției terenului sportiv aferent Liceului teoretic cu profil sportiv nr. 2 (str. Alecu Russo, 57).

9. Cu privire la  darea în folosință prin  contract de  comodat  a unor încăperi din str. Andrei Doga, 27 lit. A (demisol) Asociației obștești ,,Societatea de Cruce Roșie din Moldova" 

10. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit.M ( subsol cu geamuri, etajul 1, antresol), Instituției Publice  Centrul Social Regional „RENAȘTEREA". 

11. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din Calea Orheiului, 65 (parter), Inspectoratului Național de Securitate Publică al MAI. 

12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unei încăperi din bd. Cuza-Vodă, 34 (etajul 2), Asociației Obștești „Asociația Părinților Elevilor cu Deficiențe de Auz".

13. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăperile din str. Petru Zadnipru, 14/4 lit. A (subsol cu geamuri), Asociației Obștești Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret „MAXIMUS".

14. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăperea din str. Alecu Russo, 10 lit. B (etajul 2), Întreprinderii individuale „OXANA BONDARI" 

15. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăperile din str. Teilor, 7 lit. A (subsol),  Societății comerciale „Aligator -sport" S.R.L.

16. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăpea din str.  Dumitru Râșcanu, 35/3 (demisol), dnei A. Ipati.  

17. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăpea din str.  31 August 1989, 59 (subsol), dnei Ivașciuc.  

18. Cu privire la  prelungirea relațiilor contractuale de locațiune  pentru încăpea din str.  Nicolae H. Costin, 61/1 lit. A (etajul 9),  dnei  E. Cuțubina. 

 19. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. A. Șciusev, 53 A lit A (demisol) dnei E. Sclifos.   

Raportor: Roman Vitiuc, șef al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism

 20. Cu privire la acceptarea grantului oferit de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (Bâc).

21. Cu privire la transmiterea documentației de proiect Primăriei comunei Țânțăreni, raionul Anenii Noi.   

22. Cu privire la recepționarea și transmiterea rețelelor la balanța S.A. „Apă - Canal Chișinău". 

23. Cu privire la transmiterea rețelelor inginerești al Complexului locativ din str. Ghioceilor, mun. Chișinău la balanță.   

24. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanță.   

25. Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective.                          

26. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanță S.A „Apă-Canal Chișinău"

27. Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectivelor la balanță.

28. Cu privire la transmiterea și recepționarea obiective la balanța Instituțiilor medico-sanitare publice.

29. Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului „Instalații de epurare și rețelele de canalizare din comuna Cruzești" municipiul Chișinău

Raportor: Vladimir Roșca, șef interimar al Î.M. „Direcția construcții capitale"