Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor educaționale din capitală

   2007

Viceprimarul capitalei, Angela Cutasevici, a convocat joi, 29 aprilie, curent, ședința de lucru a Comisiei pentru asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor educaționale din municipiul Chișinău.

Membrii comisiei au evaluat situația din cadrul rețelei școlare aflate în subordinea Direcției generale educație, tineret și sport și au propus reactualizarea strategiilor de dezvoltare pentru anul de studii 2021 - 2022.

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței, au fost discutate subiecte legate de prezentarea rapoartelor directorilor privind situația la zi pe domenii: logistică, buget, calitatea în procesul educațional, respectarea cerințelor sanitaro - igienice și perspectivele de dezvoltare a instituțiilor de învățământ primar și secundar din sectorul Centru;

E de menționat că în cadrul ședinței de lucru au participat reprezentanții subdiviziunilor generale și sectoriale ale DGETS, managerii instituțiilor educaționale din sectorul Centru al capitalei, precum și reprezentanți ai Consiliului municipal Chișinău.