Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor de învățământ din subordinea DGETS

   2312

Viceprimarul Angela Cutasevici a prezidat luni ședința Comisiei pentru asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor de învățământ din subordinea Direcției generale educație, tineret și sport (DGETS) la care au participat responsabili din cadrul DGETS și din Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

Activitatea a fost desfășurată în regim online și are ca scop menținerea unui dialog continuu cu structurile responsabile de implementarea politicilor educaționale la nivel de municipiu și gestionarea problemelor identificate în domeniul respectiv.

Subiectele discutate în cadrul ședinței vizează evaluarea priorităților în dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din subordinea DGETS și reorganizarea acestora, examinarea propunerilor per instituție și reactualizarea strategiilor de dezvoltare pentru ani de studii 2021-2022.

Andrei Pavaloi, șef adjunct al DGETS, a prezentat un proiect de decizie cu privire la modificările în reţeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău în anul școlar 2021-2022.

În context, au fost examinate și propunerile de reorganizare per instituție, dat fiind faptul că în activitatea entităților școlare se regăsesc prioritățile strategice ale domeniilor: educație, cercetare și inovare, identificate în funcție de necesitățile de dezvoltare a municipiului, de potențialul existent, avantajul competitiv și performanțele elevilor precum și specializarea inteligentă