Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1989

Marți, 15.06.2021, ora 09:30, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău (in incinta sălii de ședințe a Preturii sectorului Centru). 

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 6 la decizia CMC nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021 în lectura a doua".

RAPORTOR: Roman Cujuhari, consilier municipal

2. Cu privire la aprobarea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău

RAPORTOR: Alexandru Trubca, consilier municipal