Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie și finanțe a Consiliului municipal Chișinău

   2746

Marți, 15 septembrie 2015, ora 16.00 va continua şedinţa Comisiei pentru buget, economie, finanţe, patrimoniu public local, agricultură şi problemele suburbiilor, începută la 08. 09. 2015.  

Membrii Comisiei vor examina proiectul de decizie "Cu privire la mersul executării bugetului municipiului Chișinău pe semestrul  I al anului   2015" și va fi audiată informația cu privire la executarea bugetului conform situației la 01 septembrie 2015.

             Raportor:  Veronica Herța, șef, Direcția generală finanțe