Informaţia privind cheltuielile executate pe parcursul lunii decembrie 2017 de către ÎMGFL Nr.17 sect. Rîşcani în procedura falimentului

   1599