Î.M. Regia „Autosalubritate”

  6451

Î.M. Regia „Autosalubritate” este întreprindere autogestionară, fondată de autoritatea publică locală.

www.asl.md

  • Director interimar - Igor Gîrlea 
  • Numărul de angajați – 420 de persoane;
  • Adresa: MD-2069, str. 27 Martie 1918, nr. 14;
  • Email: anticamera@asl.md; 
  • Tel. (Anticamera) 022 74-68-42, 022 74-09-19, 022 74-75-20 (Dispecerat).

Î.M. Regia „Autosalubritate” este o Întreprindere autogestionară, fondată de municipiul Chișinău, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (ASP) cu nr. 105014955 din 04.10.2001.

Activitățile de bază ale Întreprinderii:

•  Colectarea şi transportarea deșeurilor municipale;

•  Eliminarea prin depozitare și tratarea deșeurilor.

Activitate suplimentară:

•   Gestionarea orologiului municipal.

Zilnic, din oraș, sunt evacuate circa 5000 m3 de deșeuri. Transportarea deșeurilor este organizată zilnic, şi în zilele de odihnă, de sărbători, iar centrul orașului este salubrizat permanent în două schimburi. Pentru îndeplinirea serviciilor sunt implicate 91 unități de transport. Parcul de mașini se înnoiește permanent cu autospeciale noi.  Doar în perioada 2023-2024 în cadrul proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”, Î.M. Regia „Autosalubritate”, cu suportul investitorilor internaționali și al Primăriei Chișinău, a achiziționat 6 autogunoiere  cu încărcare laterală (model MAN), 30 de autospeciale  cu încărcare din spate (model RENAULT). La fel, au fost achiziționate 8 cap tractoare, model IVECO, și 8 semiremorci, cu ajutorul cărora, deșeurile, rămase în urma procesului de sortare, sunt transportate la depozitul municipal de deșeuri din comuna Țînțăreni.

În oraş, la platformele de stocare a deșeurilor sunt amplasate peste 10.000 de containere pentru deșeuri. Periodic containerele sunt spălate, dezinfectate, reparate şi vopsite, iar cele uzate se înlocuiesc cu altele noi.

Totodată, în ultimii ani (2021-2024), Î.M. Regia „Autosalubritate” a întreprins și alte acțiuni în domeniul modernizării managementului gestionării deșeurilor :

  • A semnat un contract de achiziționare a serviciilor de sortare. Grație contractului toate deșeurile din Capitală și unele suburbii sunt transportate la Uzina de Sortare, unde sunt selectate deșeurile reciclabile (pet, hârtie/carton, metal, plastic, sticlă) și transmise reciclatorilor spre revalorificare;
  • Cu suportul investitorilor internaționali BERD, BEI, E5P și al Primăriei Municipiului Chișinău, gunoiștea temporară din sectorul Ciocana al Capitalei, urmează să fie recultivată și închisă, inclusiv instalate sisteme de colectare a gazelor de depozit și a levigatului.
  • La fel urmează să fie construită o nouă stație de transfer cu o linie de sortare a deșeurilor. 

Pe parcursul ultimilor ani au fost făcute investiții și lucrări de modernizare și la depozitul municipal de deșeuri din comuna Țînțăreni. Astfel, a fost efectuate lucrări de întărire a digului de protecție, a fost achiziționat un compactor performant (și altă tehnică) pentru gestionarea depozitului, precum și au fost construite și puse în funcțiune (din banii Primăriei Municipiului Chișinău) unicele 2 stații, din întreaga țară, de tratare a levigatului. Grație stațiilor de tratare, tot levigatul care se scurge din deșeuri, în urma procesului de descompunere este „transformat” în apă tehnică pură, care potrivit probelelor de laborator (efectuate trimestrial), poate fi utilizată pentru necesități gospodărești, inclusiv în irigare.

De asemenea, prin intermediul Proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”, Primăria Capitalei și Întreprinderea Municipală întreprind și alte acțiuni concrete pentru eficientizarea etapelor care constituie managementul integral al deșeurilor.

Menționăm că, la întreprindere, se acordă atenția cuvenită şi condițiilor de muncă ale lucrătorilor. Atelierele de reparații, blocurile de producere, vestiarele şi camerele de baie corespund cerințelor tehnico-sanitare. Angajaților li se eliberează haine speciale pentru protecția sanitară, estetice şi comode în lucru. În fiecare an este organizat controlul medical profesional centralizat.

Î.M. Regia „Autosalubritate” continuă să depună eforturi considerabile pentru a deveni un exemplu de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor municipale și un model de urmat pentru alte orașe și companii de profil din regiune.

-----------------------------------------------

Rapoarte de audit 

RAPORT DE AUDIT REGIA IFRS 2022 RO

Implementarea proiectului „Deșeuri solide"
Documente relevante

SUPPLEMENTARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT CHISINAU SOLID WASTE PROJECT, MOLDOVA

CHISINAU SW PROJECT ESAP_final