Întreprinderea Municipală Specializată "LIFTSERVICE"

  3547

Director - Ion Stanciu
 

Sediul: str.Transnistria, nr. 10
 

Tel. 022-47-04-45

Fax. 022-47-50-55

E-mail: office@liftservice.md

STATUTUL Întreprinderii municipale specializate „Liftservice” (în redacție nouă)

Genul de activitate

Montarea, reglarea, exploatarea, repararea, diagnosticarea, deservirea tehnică şi verificarea integră a ascensoarelor, eliberarea duplicatelor cărţii ascensorului. Întreprinderea are 262 de salariaţi. Personalul este atestat şi admis pentru efectuarea tuturor lucrărilor la ascensoare. Dispunem de bază de producere, înzestrată cu divers utilaj pentru fabricarea pieselor şi reparaţia utilajului ascensoarelor. În întreprindere activează:

 • sectoarele de montare şi deservire a ascensoarelor;
 • atelierul de reparatie a utilajului mecanic;
 • atelierul de bobinare a utilajului electric - motoare, transformatoare, bobine;
 • diverse strunguri;
 • atelierul de sudare, inclusiv si sudarea prin contact;
 • atelierul de prelucrare a lemnului;
 • atelierul de turnare a pieselor prin presiune;
 • parcul de automobile.

În întreprindere activeaza laboratorul electrotehnic, autorizat pentru efectuarea lucrărilor de măsurări electrice în instalaţiile electrice până la 1000 V. Conducerea întreprinderii şi funcţionarii, care furnizează informaţia cu privire la activitatea acestei în formă verbală:

 • Barac Andrei - şeful dispeceratul central ascensoare
 • operatorii dispeceratului

Î.M.S. "Liftservice" activează în baza următoarelor documente şi a actelor legislative:

 • Statutul ÎMS Liftservice
 • Hotărîrea Guvernului RM nr.191 din 19.02.2002
 • Deciziei Consiliului Chişinău nr. 11/45 din 17.06.2004 şi Deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 3/1 din 27.10.2005 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ".

Întreprinderea prezintă anual Primarului General raportul privind activitatea întreprinderii, şi săptămînal Vice primarului general nota informativă referitor la staţionarea ascensoarelor, starea economică.

Orele de primire în audienţă a cetăţenilor:

 • directorul întreprinderii şi inginerul şef - fiecare miercuri a lunii de la 15-00 pînă la 17-00.
 • directorul - adjunct, fiece zi, în orele de lucru, 8.00 - 16.30

Persoana responsabilă pe întreprindere referitor la petiţii, respectarea termen elor de examenare şi, conform ordinului directorului este numit directorul adjunct A.Radu.

În prezent ÎMS Liftservice angazează 23 persoane (funcţii vacante), şi cerinţele:

 • electromecanici pe ascensoare (10 persoane), cursurile de calificare pe specialicitate
 • liftieri (5 persoane) - cerinţele de calificare pe specialitate
 • lăcătuş - reparator (3 reparator) - cursurile de calificare pe specialitate
 • şef de laborator (1 persoană) - studii superioare,stagiu de lucru de la 3 ani pe specialitate inginer- măsurări utilaj electric
 • el.momtor utilaje de dispecerat şi teleautomatcă (1 persoană) studii superioare în specialitate
 • el.mecanic la încercarea şi repararea echipamentului electric (2 persoane)
 • şofer (1 persoană) - categoria B,C

În întreprindere se organizează săptămînal, la director şedinţa cu toţi şefii subdiviziunilor, serviciilor şi sectoarelor.

Anual, din a. 2003, directorul ÎMS Liftservice participă la întîlnirea întreprinderilor, care activează în domeniul ascensoarelor şi a organelor de supraveghere tehnică din or. Odesa. Din a.2001 am stabilit relaţii cu firma producătoare din or.Sibiu, România şi or.Moghileov, Belorusia, la care periodic colaboratorii noştri se duc în deplasări de serviciu.

ÎMS Liftservice a propus programul pe a.2006-2010 schimbul (modernizării) ascensoarelor moral şi fizic învechite, care include 157 ascensoare.

Pe parcursul a.2006 în ÎMS Liftservice a efectuat controlul fiscal, referitor la corectitudinea calculîrii şi transferării în buget a impozitelor, taxelor şi altor plăţi pentru perioada de activitate 01.01.02 - 30.06.06. Controlul a fost efctuat de Direcţia Administrării Contribuabililor mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.  În noiembrie 2006 conform ordinului directorului nr.01-5/168 din 27,10,06 a fost efectuată inventarierea anuală a mijloacelor fixe, a valorilor materiale şi mijloacelor băneşti.

De către Inspectoratul principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Serviciului şi Metrologie la 21.04.06 a fost efectuată inspectarea întreprinderii referitor la verificarea condiţiilor organizatorice şi tehnice a lucrărilor stabilite în licenţă.

În octombrie a.2006 de către inspectoratul DMPS-1 întreprinderea a fost inspectată referitor la respectarea Normelor şi Regulilor de Apărare impotriva incendiilor. De către Inspectoratul Energetic de Stat la 12.10.2006 şi 7.12.2006 a fost efectuată inspectarea întreprinderii referitor la respectarea cerinţelor documentelor normativ tehnice.

Întreprinderea, în termenele stabilite, prezintă în Direcţia Statistică rapoarte statistice în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Întreprinderea dispune de autorizaţia Inspectoratului Ecologic de Stat IES- AEPASF nr004168 cu termenul de valabilitate până la 29.08.2008.

În procesul tehnologic de producere, întreprinderea rebobinează utilajul electric (motoare electrice, transformatoare, bobibe) şi la împregnarea acestora se utilizează diverse lacuri, ce cauzează un prejudiciu mediului ambiant.

Suma totală a acestui prejudiciu in a. 2006 conform inspectoratului Ecologic a constituit suma de 243,16 lei.