Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale

   1703

Joi, 01.07.2021, ora 16:30, în incinta sălii de ședințe a CMC, va avea loc ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale a Consiliului municipal Chișinău.  

Ordinea de zi înaintată spre examinare în Comisia juridică, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale din 01.07.2021

 1.     Cu privire la eliberarea dnei Inga Ionesii din funcția de viceprimar al municipiului Chișinău

RAPORTOR: Ion Ceban, Primar General al municipiului Chișinău

2.     Cu privire la acordarea premiului unic

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, șef al Direcției asistență juridică

3.     Cu privire la aprobarea Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, România și municipiul Chișinău

RAPORTOR: Diana Gurițenco, șef al Direcției relații externe

Proiecte de decizie: