Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Direcţia corespondenţă, petiţii şi audienţă

  3967

Adresa: MD-2012, Municipiul Chisinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83, bir. 1, 13

Șef interimar al Direcției Angela Lubaș  tel. (022) 20-17-21
Șef secție corespondență oficială   Efimia Mereuța    tel. (022) 20-15-05 
Șef secție petiții și audiență  Felicia Laiciuc  tel. (022) 20-15-15


fax.
 (22) 22-31-45

Activitatea Direcţiei:

  • prelucrarea prealabilă a petiţiilor cu examinare prealabilă şi transmiterea materialelor conducerii Primăriei spre examinare;
  • asigurarea audienţei cetăţenilor la conducerea Primăriei;
  • controlul preventiv asupra examinării la timp şi pe deplin a petiţiilor;
  • analiza operativă a volumului de lucru şi a problemelor expuse în adresările scrise, cereri, propuneri, plângeri;
  • controlul asupra întocmirii corecte a răspunsurilor la petiţiile persoanelor fizice;
  • asigurarea examinării, recepţionării, înregistrării şi transmiterii la destinaţie a corespondenţei de intrare şi expediere a corespondenţei de ieşire;
  • recepţionarea corespondenţei;
  • asigurarea evidenţei, perfectarea şi păstrarea mapelor definitivate cu predarea lor în arhiva Primăriei;
  • acordă solicitanţilor informaţia necesară, în ceea ce priveşte etapa executării documentului;
  • elaborarea informaţiei operative cu privire la activitatea Serviciilor.