Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Informații despre program

RAPORT privind nivelul de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului privind Bugetul Civil Chișinău, ediția 2023

Lista proiectelor aprobate spre finanțare și implementare în cadrul

Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2023

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Suma solicitată din Programul BC (Lei)

Subdiviziunea responsabilă

Statut/Comentarii

1.

Renovarea terenului sportiv al Instituției Publice Liceul Teoretic „Academia Copiilor”, str. Albișoara, 16/3

300 000

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TINERET ȘI SPORT

IMPLEMENTAT

 

2.

Amenajarea terenului de joacă al

instituției specializate pentru copii cu dizabilități și copii tipici

Grădinița-creșa nr. 167, str. Ipolit Soroceanu, 42

297 000

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

IMPLEMENTAT

3.

Amenajarea unei parcări pilot rezidențiale pentru biciclete

99 842,8

DIRECȚIA GENERALĂ MOBILITATE URBANĂ

IMPLEMENTAT

4.

Amenajarea unui scuar pentru tineri, în preajma Centrului municipal de tineret Botanica

299 000

PRETURA BOTANICA

IMPLEMENTAT

5.

Amenajarea și restaurarea spațiului public de pe bd. Traian 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/3

299 939

PRETURA BOTANICA

IMPLEMENTAT

6.

Amenajarea unui scuar pentru tineri, în preajma Centrului municipal de tineret Buiucani

236 000

PRETURA BUIUCANI

IMPLEMENTAT

7.

Realizarea unui podcast care va trata subiectul siguranței în trafic

300 000

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

IMPLEMENTAT

8.

Cunoașterea celor 5 sectoare ale orașului Chișinău

300 000

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

IMPLEMENTAT

9.

Realizarea Podcast-ului „Chișinău Live”

240 000

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

IMPLEMENTAT

10.

Realizarea unei campanii de informare și promovare a celor mai importante și interesante locuri turistice din oraș – Chișinăul turistic

280 000

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

IMPLEMENTAT

11.

Utilizarea tehnologiilor informaționale în vederea promovării potențialului turistic al municipiului Chișinău.

295 020

DIRECTIA GENERALĂ ECONOMIE, COMERȚ ȘI TURISM

NEIMPLEMENTAT

Achiziție lansată de Direcția generală economie, comerț și turism.
Nu a fost depusă nici o ofertă.

 

                                                       TOTAL

2 946 801,8

 

Lista proiectelor depuse în cadrul Programului Buget Civil, ediția 2023

Fișiere

Start Program - Buget Civil 2023

A început a 5-a ediție a Programului Buget Civil  

Primăria Municipiului Chișinău lansează o nouă ediție a procesului de bugetare participativă în capitală.

Astfel,  începând de miercuri, 1 februarie 2023,  toți cei care locuiesc, muncesc sau studiază în Chișinău și au împlinit vârsta de 18 ani pot depune proiecte pentru dezvoltarea orașului în format electronic pe adresa de email: bugetcivil@pmc.md și dosarul pe suport de hârtie la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt , 83, bir.8 (parter).

Procesul de Bugetare participativă 2023 se desfășoară conform următorului calendar:

01 – 28 februarie: depunerea dosarelor pentru Programul Bugetul Civil

01 martie – 30 martie: evaluarea preliminară a proiectelor de către Comisia de evaluare;

10 aprilie - 10 mai: supunerea proiectelor la vot online;

10 mai – 15 mai: perioada în care sunt prezentate rezultatele votării și anunțarea proiectelor câștigătoare.

La Program pot participa cetățenii orașului, atât persoane fizice cât și juridice, în mod individual sau în echipe. De menționat că, fiecare persoană/echipă va putea formula una sau maxim două propuneri. Un criteriu important este asigurarea co-finanțării, astfel pentru inițiativele depuse de persoanele fizice, cofinanțarea va fi de la – 1%, iar pentru persoanele juridice – 20%.

Inițiativele propuse de cetățeni vor fi clasificate în două categorii: proiecte mari, în valoare de 100 - 300 mii lei şi proiecte mici, în sumă de 50 - 100 mii lei.

Regulamentul procesului este disponibil integral pe www.chisinau.md.

email: bugetcivil@pmc.md

telefon: 022 201 708