Procesul decizional

Resetare
Total rezultate: 516
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Lucia Cebanu
Subdiviziunea: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Telefon de contact: 067594987
Email: dafl.dglca@pmc.md
Atașamente generale ale proiectului
 1. Regulament
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Marina Buga
Subdiviziunea: Directia generală asistenţă medicală și socială
Funcția: Șef adjunct
Email: marina.buga@dgams.md
Atașamente generale ale proiectului
 1. Notă informativă
 2. Proiect de decizie
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Marina Buga
Subdiviziunea: Directia generală asistenţă medicală și socială
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: 022-221-109
Email: marina.buga@dgams.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Dinari Cojocaru
Subdiviziunea: Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
Email: e-mail:dinari19@mail.ru 
Atașamente generale ale proiectului
 1. Proiect de decizie
 2. Notă informativă
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Marina Buga
Subdiviziunea: Directia generală asistenţă medicală și socială
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: 022 22 80 84
Email: marina.buga@dgams.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Vadim Butnaru
Subdiviziunea: Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Funcția: Specialist principal
Telefon de contact: 022-21-22-04
Email: v.butnaru@dgaurf.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Vadim Butnaru
Subdiviziunea: Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Funcția: Specialist principal
Telefon de contact: 022-21-22-04
Email: v.butnaru@dgaurf.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Lucia Cebanu
Subdiviziunea: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: dafl.dglca@pmc.md
Email: dafl.dglca@pmc.md
Inițierea elaborării proiectului Inițierea procesului de elaborare a proiectului Programului municipal „Casa TA în Chișinău”
Data publicării : 28.04.2023 08:00
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Timuș Andrei
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 22-73-88
Email: dgect@cmc.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Onufrei Veronica
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 22-91-76
Email: dgect@cmc.md
Inițierea elaborării proiectului Proiectul Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț - 2030"
Data publicării : 07.04.2023 08:00
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Valentina Constantinov
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: (022) 22-61-64
Email: dc@pmc.md
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Valentina Constantinov
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: (022) 22-61-64
Email: dgect@cmc.md
Atașamente generale ale proiectului
 1. Proiect de decizie Regulament comert
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Alexandru Bondarenco
Email: bondsanea@mail.ru
Atașamente generale ale proiectului
 1. Proiect de decizie
 2. Decizia 6/1
 3. Decizia 8/1
Persoana responsabilă
Nume, prenume : Andrei Timuș
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: (022) 22-73-88
Email: dgect@cmc.md
Atașamente generale ale proiectului
 1. Notă informativă
 2. Proiect de decizie