Pagina oficială a Municipiului Chișinău
-
Resetare

Ședințele comisiilor de specialitate

Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi.docx 17 KB / Descărcări : 1 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la prelungirea relațiilor de locațiune a unor spații SRL BLOCNOTES.pdf 155 KB / Descărcări : 6 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală.pdf 89 KB / Descărcări : 6 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei Încăperi din str.Independenței,5/2 (etajul), A O a Părinților Elevilor L.T RAMBAM ORT.pdf 139 KB / Descărcări : 6 Vizualizare
 5. 4.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, Î M moldo -greacă LINGUATA.pdf 223 KB / Descărcări : 4 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 63 (nivelul 3), SRL AGV-COM.pdf 131 KB / Descărcări : 5 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru unele încăperi, SRL FARMACIA FAMILIEI.pdf 158 KB / Descărcări : 6 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Maria Cebotari,53 lit. A(etajul3) AO SPIRU HARET.pdf 134 KB / Descărcări : 3 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la prelungirea relații contract AO Exclusiv, str. Veronica Micle 53.pdf 237 KB / Descărcări : 5 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la prelung. relații contract AO Exclusiv, N.Zelinschi, 36/4.pdf 144 KB / Descărcări : 5 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la casarea mijloacelor fixe IMSP CM SF Arhanghel Mihail.pdf 210 KB / Descărcări : 5 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport Ciocana .pdf 802 KB / Descărcări : 4 Vizualizare
 13. 12.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Întreprinderii Municipale „ Grădina Zoolog”.pdf 223 KB / Descărcări : 4 Vizualizare
 14. 13.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale DETS sectorul Centru.pdf 501 KB / Descărcări : 4 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi 14 KB / Descărcări : 53 Vizualizare
 2. Cu privire la executarea hotărârii de judecată 403 KB / Descărcări : 85 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la executarea hotărârii de judecată 792 KB / Descărcări : 105 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la executarea hotărârii de judecată 23 KB / Descărcări : 80 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la executarea hotărârii instanței de judecată 712 KB / Descărcări : 102 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la crearea Serviciului „Transport social” pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a statului de personal al acestuia 750 KB / Descărcări : 84 Vizualizare
 7. 6_Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 1 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/4 din 01.10.2020 „Cu privire la aprobarea listei și inițierii procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public-privat” 533 KB / Descărcări : 73 Vizualizare
 8. 7. Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă) 2936 KB / Descărcări : 65 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău 132 KB / Descărcări : 79 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț-2030” 3457 KB / Descărcări : 67 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi.docx 18 KB / Descărcări : 33 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la constituirea pieței mixte din str. Socoleni 7/2.pdf 2675 KB / Descărcări : 86 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite pentru unitățile de comerț ambulant amplasate pe alte terenuri decât cele din proprietatea municipală_.pdf 4590 KB / Descărcări : 76 Vizualizare
 4. 3. Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasare pe teren municipal.zip 9668 KB / Descărcări : 5
 5. 4.Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr.17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării Clădirilor, construcțiilor.pdf 922 KB / Descărcări : 84 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la operarea de modificări în anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr 17/4 din 01.10.2020.pdf 252 KB / Descărcări : 81 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii 01.01.2023.rar 5083 KB / Descărcări : 7
 8. 7.Privind aprobarea Regulamentului cu privire la v/c prin licitație a clădirilor, construcțiilor și a încăperilor cu destinație nelocativă.pdf 2371 KB / Descărcări : 93 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la transmiterea unor PC-uri din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău.pdf 231 KB / Descărcări : 61 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Ciocana.pdf 164 KB / Descărcări : 85 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal de Copii.pdf 251 KB / Descărcări : 82 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la casarea mijloacelor fixe al IP Gimnaziul nr.31.pdf 314 KB / Descărcări : 65 Vizualizare
 13. 12.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale ÎMPSL Ciocana.pdf 106 KB / Descărcări : 84 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi.docx 19 KB / Descărcări : 26 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la majorarea capitalului social al Î.M. „Regia Transport Electric”.pdf 146 KB / Descărcări : 87 Vizualizare
 3. 2.Cu privire la permiterea degazării active la depozitul de deșeuri municipale din com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi.pdf 730 KB / Descărcări : 78 Vizualizare
 4. 3.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Buiucani.pdf 314 KB / Descărcări : 72 Vizualizare
 5. 4.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Chișinău.pdf 691 KB / Descărcări : 80 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la prelungirea relațiilor locațiune ÎI Braghiș TD.pdf 138 KB / Descărcări : 105 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la prelungirea relațiilor de locațiune a încăperi str. Alecu Russo,11/1 SA SANFARM-PRIM.pdf 208 KB / Descărcări : 83 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Uzinelor 105 lit. A SC VIRULAND SRL.pdf 163 KB / Descărcări : 72 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Instituției Publice Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”pdf 175 KB / Descărcări : 86 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IP LT C.Negruzzi.pdf 277 KB / Descărcări : 83 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției educație, tineret și sport sect. Buiucani.pdf 1328 KB / Descărcări : 75 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției generale cultură și patrimoniu cultural a CMC.pdf 196 KB / Descărcări : 113 Vizualizare
 13. 12.Cu privire la casarea mijloacelor fixe al IPLT RETT(ORT) B.Z.Herțli.pdf 279 KB / Descărcări : 66 Vizualizare
 14. 13. Cu privire la casarea mijloacelor fixe IPLT Ștefan cel Mare.pdf 217 KB / Descărcări : 92 Vizualizare
 15. 14.Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale IP Liceul Teatral Orășenesc Iurie Harmelin.pdf 512 KB / Descărcări : 61 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi.pdf 108 KB / Descărcări : 103 Vizualizare
 2. 1.Cu privire la majorarea capitalului social al instituției medico - sanitare publice Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”.PDF 64 KB / Descărcări : 79 Vizualizare
 3. 2. Cu privire la majorarea capitalului social al instituției medico - sanitare publice Spitalul Clinic Municipal nr.4.PDF 90 KB / Descărcări : 71 Vizualizare
 4. 3.Despre modificarea Deciziei nr. 7/22 din 20.09.2023 „Cu privire la majorarea capitalului social al instituțiilor medico - sanitare publice din municipiul Chișinău”.PDF 72 KB / Descărcări : 118 Vizualizare
 5. 4.Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 și 23/2 din 27.12.2022”.PDF 76 KB / Descărcări : 86 Vizualizare
 6. 5.Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participarea municipiului și întreprinderilor municipale.PDF 364 KB / Descărcări : 88 Vizualizare
 7. 6.Cu privire la aprobarea inițiativei de procurare a creanțelor creditorilor S.A.„Autocomtrans” în proces de insolvabilitate.PDF 186 KB / Descărcări : 106 Vizualizare
 8. 7.Cu privire la acceptarea donațiilor pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a Direcției generale, economie, comerț și turism și a Incubatorului Municipal de Afaceri din cadrul Instituției Publice „Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului”.PDF 1248 KB / Descărcări : 83 Vizualizare
 9. 8.Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat.PDF 710 KB / Descărcări : 78 Vizualizare
 10. 9.Cu privire la operarea de modificări în decizia CMC nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”.PDF 618 KB / Descărcări : 105 Vizualizare
 11. 10.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/6-14 din 22.06.2023.PDF 278 KB / Descărcări : 100 Vizualizare
 12. 11.Cu privire la aprobarea metodologiei privind determinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport prestate de către întreprinderile municipale pentru servicii locative ale sectoarelor.PDF 1398 KB / Descărcări : 71 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. 1.Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din bd. Dacia, 19 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 965 KB / Descărcări : 84 Vizualizare
 2. 2. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din bd. Decebal, 19 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 965 KB / Descărcări : 86 Vizualizare
 3. 3. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din bd. Decebal, 59 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 841 KB / Descărcări : 91 Vizualizare
 4. 4. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din bd. Decebal, 89 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 1155 KB / Descărcări : 92 Vizualizare
 5. 5. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Diminetii, 51V din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 862 KB / Descărcări : 98 Vizualizare
 6. 6. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Minsk, 1 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 811 KB / Descărcări : 90 Vizualizare
 7. 7. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Minsk, 45 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 833 KB / Descărcări : 80 Vizualizare
 8. 8. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Minsk, 47 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 830 KB / Descărcări : 73 Vizualizare
 9. 9. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Minsk, 49/2 din evidențșa contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 839 KB / Descărcări : 75 Vizualizare
 10. 10. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str.Nicolae Titulescu, 20 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 865 KB / Descărcări : 100 Vizualizare
 11. 11. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 26 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare .PDF 851 KB / Descărcări : 104 Vizualizare
 12. 12. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 39 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 926 KB / Descărcări : 107 Vizualizare
 13. 13. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 47/2 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 845 KB / Descărcări : 90 Vizualizare
 14. 14. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 49/2 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 867 KB / Descărcări : 79 Vizualizare
 15. 15. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Titulescu, 53/3 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 839 KB / Descărcări : 119 Vizualizare
 16. 16. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Zelinski, 5/3 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 899 KB / Descărcări : 99 Vizualizare
 17. 17. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului din str. Nicolae Zelinski, 5/4 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 893 KB / Descărcări : 82 Vizualizare
 18. 18. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Zelinski, 6/2 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 882 KB / Descărcări : 87 Vizualizare
 19. 19. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Zelinski, 10 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 870 KB / Descărcări : 93 Vizualizare
 20. 20. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din str. Nicolae Zrelinski, 22 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare.PDF 890 KB / Descărcări : 84 Vizualizare
 21. Ordinea de zi a Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie din 20 februarie 2024 ora 15.00.docx 15 KB / Descărcări : 33 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi din 19.02.2024 .pdf 286 KB / Descărcări : 140 Vizualizare
 2. 1. Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Chișinău.PDF 492 KB / Descărcări : 89 Vizualizare
 3. 2. Cu privire la transmiterea autoturismului Toyota Carina, Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.PDF 279 KB / Descărcări : 88 Vizualizare
 4. 3. Cu privire la transmiterea autoturismului Toyota HIACE Vagon Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.PDF 58 KB / Descărcări : 121 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la comercializarea unui autoturism neutilizat în activitatea S.A. „Combinatul Auto nr.4 Chișinău”.PDF 67 KB / Descărcări : 109 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Liceist”.PDF 551 KB / Descărcări : 131 Vizualizare
 7. 6. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Întreprinderea Municipală „Grădina Zoologică”.PDF 1561 KB / Descărcări : 82 Vizualizare
 8. 7. Cu privire la operarea de modificări în anexa nr.6 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 9/2 din 19.07.2022.PDF 703 KB / Descărcări : 102 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Hristo Botev,9/2 lit. B (soclu), Direcției generale educație tineret și sport.PDF 359 KB / Descărcări : 96 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi, din str. Ion Pelivan,24 (etajul 2), Asociației Obștești Clubul TAEKWON-DO din Moldova „ELITA COMPIONILOR”.PDF 275 KB / Descărcări : 125 Vizualizare
 11. 10. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor spații, Societății cu răspundere limitată „BLOCNOTES”.PDF 261 KB / Descărcări : 142 Vizualizare
 12. 11. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str.31 August 1989,63 lit. A (etajul 1), Societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM”PDF 448 KB / Descărcări : 116 Vizualizare
 13. 12. Privind modificarea listei și valorii activelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.rar 1828 KB / Descărcări : 6
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi la 13.02.2024 Comisia buget.pdf 112 KB / Descărcări : 122 Vizualizare
 2. 1. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.22/42-1 din 27.04.2005 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi, Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Buiucani”.PDF 580 KB / Descărcări : 99 Vizualizare
 3. 2. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 16/42-99 din 22.12.2004 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi, Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica”.PDF 593 KB / Descărcări : 130 Vizualizare
 4. 3. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.16/42-73 din 22.12.2004 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Grenoble, 149 lit. A,B,C,D,E,G,V (clădiri separate), Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul clinic municipal de copii „Valentin Ignatenco”.pdf 617 KB / Descărcări : 103 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 4/6 din 13.12.2019 „Cu privire la instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe”.PDF 494 KB / Descărcări : 133 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la aprobarea subdiviziunilor CMC și Primăriei Municipiului Chișinău, responsabile de evidența patrimoniului public municipal, conform domeniilor de competență .PDF 1143 KB / Descărcări : 137 Vizualizare
 7. 6. Cu privire la modificarea și completarea Politicii de contabilitate unice pentru autoritățile/instituțiile bugetare ale municipiului Chișinău, aprobate prin decizia nr. 3/8 din 27.04.2022 .PDF 779 KB / Descărcări : 139 Vizualizare
 8. 7. Cu privire la implementarea Proiectului NONA „New gOvernance for New spAces”.PDF 631 KB / Descărcări : 146 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la implementarea Proiectului BE READY „urBan hEat islands REsilience, prepAreDness and mitigation strategY”.PDF 723 KB / Descărcări : 181 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la implementarea Proiectului SPONGE CITY „Îmbunătățirea capacităților de adaptare la schimbările climatice urbane prin testarea și promovarea metodologiei sponge city la nivel transnațional”.PDF 1284 KB / Descărcări : 134 Vizualizare
 11. 10. Cu privire la implementarea Proiectului CITY WALK 2.0.PDF 2075 KB / Descărcări : 154 Vizualizare
Fișiere anexate:
 1. Ordinea de zi 14.02.2024_redacted.pdf 39 KB / Descărcări : 165 Vizualizare
 2. 1. Cu privire la transmiterea în proprietate privată și stabilirea relațiilor funciare de locațiune asupra loturilor de pământ din str. Podgorenilor _redacted.pdf 1268 KB / Descărcări : 98 Vizualizare
 3. 2. Cu privire la transmiterea în proprietate privată și stabilirea relațiilor funciare de locațiune asupra terenului din str. Vadul lui Vodă _redacted.pdf 1146 KB / Descărcări : 103 Vizualizare
 4. 3. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Bugeacului_redacted.pdf 2309 KB / Descărcări : 110 Vizualizare
 5. 4. Cu privire la transmiterea în proprietate privată 7/20 cotă-parte din terenul din str. Caucaz_redacted.pdf 791 KB / Descărcări : 163 Vizualizare
 6. 5. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului din str. Roșiori_redacted.pdf 1487 KB / Descărcări : 133 Vizualizare
 7. 6. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a terenului din str. Aluniș_redacted.pdf 1405 KB / Descărcări : 106 Vizualizare
 8. 7. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Georghe Crișan_redacted.pdf 1586 KB / Descărcări : 142 Vizualizare
 9. 8. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Putnei_redacted.pdf 1388 KB / Descărcări : 100 Vizualizare
 10. 9. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Criuleni _redacted.pdf 1482 KB / Descărcări : 106 Vizualizare
 11. 10. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Alexei Șciusev_redacted.pdf 1212 KB / Descărcări : 130 Vizualizare
 12. 11. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a 2/5 din lotul de pământ din str. Ștefan Holban _redacted.pdf 1046 KB / Descărcări : 98 Vizualizare
 13. 12. Cu privire la transmiterea în proprietate privată 3/8 cotă-parte din terenul din str. Serghei Rahmaninov_redacted.pdf 1673 KB / Descărcări : 117 Vizualizare
 14. 13. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Constructorilor_redacted.pdf 692 KB / Descărcări : 74 Vizualizare
 15. 14. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Poștei_redacted.pdf 1196 KB / Descărcări : 123 Vizualizare
 16. 15. Cu privire la transmiterea în proprietate privată 1/3 din lotul de pământ din str. Alexandru Marinescu_redacted.pdf 1677 KB / Descărcări : 147 Vizualizare
 17. 16. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din șos. Hâncești_redacted.pdf 1605 KB / Descărcări : 128 Vizualizare
 18. 17. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Memoriei_redacted.pdf 3778 KB / Descărcări : 95 Vizualizare
 19. 18. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Dimineții_redacted.pdf 1209 KB / Descărcări : 100 Vizualizare
 20. 19. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a 11/20 din lotul de pământ din str. Florești_redacted.pdf 1299 KB / Descărcări : 93 Vizualizare
 21. 20. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Hanul Morii_redacted.pdf 1468 KB / Descărcări : 102 Vizualizare
 22. 21. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Domniței_redacted.pdf 1641 KB / Descărcări : 87 Vizualizare
 23. 22. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Alexandru Cristea_redacted.pdf 1463 KB / Descărcări : 93 Vizualizare
 24. 23. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Crizantemelor_redacted.pdf 1424 KB / Descărcări : 142 Vizualizare
 25. 24. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pâmânt din str. George Enescu_redacted.pdf 1711 KB / Descărcări : 96 Vizualizare
 26. 25. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Gheorghe Codreanu_redacted.pdf 3743 KB / Descărcări : 124 Vizualizare
 27. 26. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Constructorilor_redacted.pdf 4365 KB / Descărcări : 103 Vizualizare
 28. 27. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Voluntar Filip Lupașcu_redacted.pdf 1960 KB / Descărcări : 114 Vizualizare
 29. 28. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Timiș_redacted.pdf 2004 KB / Descărcări : 124 Vizualizare
 30. 29. Cu privire la transmiterea în proprietate privată și stabilirea relațiilor de superficie asupra lotului de pământ din str. Nicolae H. Costin_redacted.pdf 3256 KB / Descărcări : 107 Vizualizare
 31. 30. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a 14,94% din lotul de pământ din str. Copăceni_redacted.pdf 1392 KB / Descărcări : 117 Vizualizare
 32. 31. Cu privire la examinarea cererii „PRECEDENT” S.R.L., întru executarea hotărârii de judecată irevocabile.PDF 959 KB / Descărcări : 114 Vizualizare
 33. 32. Cu privire la examinarea cererii S.R.L. „DEVER” întru executarea hotărârii de judecată irevocabile.PDF 2328 KB / Descărcări : 131 Vizualizare
 34. 33. Cu privire la executarea hotărârii de judecată irevocabile și prelungirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Alecu Russo, Societății cu răspundere limitată „MEGANOM”.PDF 414 KB / Descărcări : 126 Vizualizare
 35. 34. Cu privire la executarea hotărârii de judecată irevocabile.PDF 2444 KB / Descărcări : 138 Vizualizare